logo
logo

Dla wierzycieli

Adwokat

Patryk Kruczek

Zadzwoń do mnie lub napisz:

Kancelaria:

ul. Skawińska 13/50,
31-066 Kraków

Pomoc wierzycielom w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Wierzyciele przedsiębiorstw w restrukturyzacji i w upadłości. Dochodzenie zapłaty od niewypłacalnych firm i spółek, a także członków zarządu.

W ostatnim czasie odnotowujemy wzrost ilości zgłaszanych upadłości przedsiębiorstw a także, a może w szczególności ilość rejestrowanych restrukturyzacji. Uproszczona restrukturyzacja została wprowadzona wraz z Tarczą 4.0 jako element wsparcia przedsiębiorców w dobie pandemii. Tyle w teorii. Niestety w praktyce, stała się narzędziem do prób uchylenia się od odpowiedzialności niektórych przedsiębiorstw, za swoje zobowiązania. Dodatkowo, pseudo kancelarie oraz sieci sprzedażowe, zidentyfikowały potencjał do bardzo dochodowego biznesu.

Z burzy reklam w tym zakresie, rysuje się obraz restrukturyzacji jako możliwość zawieszenia egzekucji komorniczych i innych postępowań o zapłatę, odblokowanie rachunków bankowych oraz redukcję zobowiązań (nawet do 70% – tak przynajmniej czytamy w pismach reklamowych) łącznie z tymi nie wymagalnymi. W naszej ocenie jest to nadużycie i zbyteczne uproszczenie.

  • Co zrobić, gdy dowiemy się że kontrahent złożył wniosek restrukturyzacyjny i jakie to niesie za sobą wyzwania dla wierzyciela?
  • Gdzie sprawdzić, czy przedsiębiorstwo jest w restrukturyzacji?
  • Jakie będą kolejne kroki?
  • Kto prowadzi postępowanie restrukturyzacyjne? Ile trwa postępowanie restrukturyzacyjne?
  • Co zrobić gdy doradca restrukturyzacyjny skieruje do Nas propozycję redukcji wierzytelności, np. grożąc upadłością?
  • Jak skutecznie negocjować z dłużnikiem będącym w restrukturyzacji?
  • Czy można podjąć negocjacje i jak to zrobić?
  • Jakie są prawa wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym?
  • Kiedy możliwe jest uchylenie zawieszenia egzekucji?
kiedy upadłość firmy jest niemożliwa

Z punktu widzenia zabezpieczenia spłaty długu istotne znaczenie ma fakt, że sąd nie weryfikuje otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Obserwując rynek usług prawnych już teraz można wskazać sytuacje, kiedy dłużnik nadużywa swoich uprawnień i składa wniosek o otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego w złej wierze. Kiedy to się dzieje? Wtedy, gdy powinien był ogłosić już upadłość albo wniosek jest składany w celu opóźnienia spłaty zadłużenia.

Kancelaria KPR Kruczek zawsze stoi po dobrej stronie. Oferujemy opiekę prawną w całym procesie realizacji postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika. Negocjacje z Doradcą Restrukturyzacyjnym. Pełną ochronę interesów prawnych i finansowych wierzyciela. Mitygowanie strat i ryzyka biznesowego w czasie współpracy z przedsiębiorstwem w restrukturyzacji.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne wymaga od wierzycieli stosowania strategii nakierowanej na baczne kontrolowanie działań dłużnika oraz propozycji składanych przez doradców restrukturyzacyjnych.
Rozwiązania przymusowe, takie jak egzekucje muszą być odsunięte na dalszy plan a szczególnie istotne stają się środki koncyliacyjne i kontrolne.

Jeśli propozycje układowe zakładają spłatę 100% wierzytelności, niezbędne będzie aktywne zaangażowanie się w udział w postępowaniu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa spłaty wierzytelności konieczne będzie przeprowadzenie fachowych negocjacji z dłużnikiem w przedmiocie propozycji układowych (np. w zakresie terminu spłaty). Kancelaria w ramach obsługi prawnej obejmuje również doradztwo w zakresie decyzji jaki głos oddać na zgromadzeniu wierzycieli lub dodatkowych porozumień restrukturyzacyjnych.

Odzyskiwanie długów za pomocą postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego

kiedy?

Z
Jeśli dłużnik unika wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.
Z
Jeśli prowadzone negocjacje, nie rokują na spłatę należnych długów.
Z
Jeśli dłużnik korzysta z upływu czasu chowając majątek, przenosi go na inne podmioty.

Reprezentujemy wierzycieli już na etapie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika lub wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Dzięki wsparciu kancelarii wierzyciele mogą prowadzić egzekucję z całości majątku dłużnika.

jak?

Z
Zabezpieczenie spłaty długu poprzez przejęciu kontroli nad wartościowymi składnikami majątku dłużnika, które pozwolą na wyrównanie zadłużenia.
Z
Przejęcie kontroli nad przedsiębiorstwem dłużnika aby uniemożliwić dłużnikowi usuwania majątku spod egzekucji.
Z
Przeprowadzenie przygotowanej likwidacji (Pre-Pack) i nabycie przedsiębiorstwo dłużnika lub niektórych z jego składników już na wczesnym etapie postępowania upadłościowego.

MASZ PROBLEM PRAWNY? SKONSULTUJ GO Z NAMI!
ZADZWOŃ – POMOŻEMY

668 163 060