logo
logo

KRS

Adwokat

Patryk Kruczek

Zadzwoń do mnie lub napisz:

Kancelaria:

ul. Skawińska 13/50,
31-066 Kraków

Kancelaria KPR pomaga przedsiębiorcom w zdobywaniu informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu

Ponadto nasza Kancelaria przygotowuje wnioski do KRS, w szczególności: wnioski o rejestrację podmiotu, wnioski o zmianę danych w rejestrze, wnioski o likwidację podmiotu mając na uwadze konsekwencje niezgłoszenia zmian w rejestrze.

Zmiany podlegające wpisowi do KRS

Dokonując zmian podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego należy mieć na uwadze termin na ich zgłoszenie, który został określony w art. 22 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W świetle przywołanego przepisu wniosek o wpis do Rejestru winien być złożony w ciągu 7 dni od dnia uzasadniającego dokonanie wpisu. Obowiązek ten odnosi się również do złożenia wymaganych dokumentów czy informacji.

Kto jest zobowiązany do zgłoszenia zmian

Podmiotem zobowiązanym jest spółka reprezentowana przez
zarząd bądź należycie umocowanego pełnomocnika.

niezgłoszenie upadłości

Skutki niezgłoszenia zmian w terminie

Oferujemy szczegółową i kompleksową analizę umowy deweloperskiej w celu zabezpieczenia interesów naszych klientów. Powierzenie sprawdzenia poprawności umowy deweloperskiej wykwalifikowanym prawnikom kancelarii KKPR zapewni zdefiniowanie i wyeliminowanie zbędnego ryzyka, a także podjęcie właściwej decyzji. Zasygnalizujemy elementy, na które warto zwrócić uwagę przed przystąpieniem do podpisania umowy, a także zaproponujemy ewentualne poprawki konieczne do wprowadzenia w jej treści.

Warto również podkreślić, iż w przypadku wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub jego umorzenia czy też w przypadku niewykonania obowiązków dot. złożenia wniosku/ odpowiednich dokumentów mimo dwukrotnego wezwania sądu (art.24 ust.1 ustawy o KRS) sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Jeżeli w wyniku prowadzonego postępowania sąd rejestrowy ustali, że podmiot przeciwko któremu prowadzone jest postępowanie nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd orzeka o rozwiązaniu podmiotu i zarządza jego wykreślenie z rejestru.

MASZ PROBLEM PRAWNY? SKONSULTUJ GO Z NAMI!
ZADZWOŃ – POMOŻEMY

668 163 060