NASZĄ DOMENĄ JEST WYSOKI POZIOM ŚWIADCZONYCH USŁUG PRAWNYCH.
POMAGAMY OSOBOM FIZYCZNYM I FIRMOM NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA – OD POMYSŁU, DO JEGO REALIZACJI.

SKUPIAMY SIĘ NA OBSŁUDZE PRZEDSIĘBIORSTW I OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. POMAGAMY OBECNYM ORAZ BYŁYM WSPÓLNIKOM, A TAKŻE CZŁONKOM ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH W OCHRONIE ICH PRAW.
ROZUMIEMY BIZNES I WIEMY, ŻE PODSTAWĄ SUKCESU JEST PROFESJONALIZM NA KAŻDYM ETAPIE.

Likwidacja spółek

Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową oraz profesjonalną usługę likwidacji spółek, w szczególności usługę likwidacji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Możliwość stosunkowo szybkiej rejestracji spółek zachęca przedsiębiorców do ich zakładania. Niemniej jednak likwidacja spółki związana jest już z koniecznością dopełnienia szeregu formalności. Kancelaria KPR pomaga sprawnie i skutecznie przeprowadzić proces likwidacji spółki w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Przyczyny likwidacji spółki:

Z

uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki,

Z

uchwała wspólników o przeniesieniu spółki za granicę,

Z

ogłoszenie upadłości,

Z

zmiana strategii biznesowej.

 

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię KPR:

=

przygotowanie projektu aktu notarialnego zawierającego uchwały związane z likwidacją,

=

przygotowanie dokumentów potrzebnych do zgłoszenia otwarcia likwidacji w KRS,

=

przygotowanie do publikacji w MSiG ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji spółki,

=

przygotowanie wniosku o wykreślenie spółki z KRS,

=

zgłoszenie likwidacji spółki w ZUS i US,

=

koordynowanie procesu likwidacji spółki przy współdziałaniu z biurem rachunkowym.

Główne etapy likwidacji spółki:

&

potwarcie likwidacji spółki,

&

wezwanie wierzycieli,

&

sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania likwidacyjnego,

&

złożenie wniosku o wykreślenie spółki z KRS,

&

zgłoszenie faktu likwidacji do ZUS i US.

Czas trwania likwidacji spółki:

Proces likwidacji spółki z o.o. trwa około 8-9 miesięcy. Okres ten jest uzależniony od konieczności upływu 6 miesięcy od daty publikacji w MSiG ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki do możliwości dokonania podziału pozostałego majątku spółki pomiędzy wspólników i złożenia wniosku o wykreślenie spółki z KRS.

Koszt likwidacji spółki:

Koszty sądowe:

wnioski do KRS: 750 zł,
ogłoszenie o likwidacji w MSiG: ok. 500 zł.

MASZ PROBLEM PRAWNY? SKONSULTUJ GO Z NAMI!

ZADZWOŃ – POMOŻEMY

Tel:  668 163 060