logo
logo

Likwidacja spółek

Adwokat

Patryk Kruczek

Zadzwoń do mnie lub napisz:

Kancelaria:

ul. Skawińska 13/50,
31-066 Kraków

Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową oraz profesjonalną usługę likwidacji spółek, w szczególności usługę likwidacji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Możliwość stosunkowo szybkiej rejestracji spółek zachęca przedsiębiorców do ich zakładania. Niemniej jednak likwidacja spółki związana jest już z koniecznością dopełnienia szeregu formalności. Kancelaria KPR pomaga sprawnie i skutecznie przeprowadzić proces likwidacji spółki w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Przyczyny likwidacji spółki:

R

uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki

R

uchwała wspólników o przeniesieniu spółki za granicę

R

ogłoszenie upadłości

R

zmiana strategii biznesowej

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię KPR

R

Przygotowanie projektu aktu notarialnego zawierającego uchwały związane z likwidacją.

R

Przygotowanie dokumentów potrzebnych do zgłoszenia otwarcia likwidacji w KRS.

R

Przygotowanie do publikacji w MSiG ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji spółki

R

przygotowanie wniosku o wykreślenie spółki z KRS

R

zgłoszenie likwidacji spółki w ZUS i US

R

koordynowanie procesu likwidacji spółki przy współdziałaniu z biurem rachunkowym.

Główne etapy likwidacji spółki:

Z

Otwarcie likwidacji spółki,

Z

Wezwanie wierzycieli,

Z

Sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania likwidacyjnego,

Z

Złożenie wniosku o wykreślenie spółki z KRS,

Z

Zgłoszenie faktu likwidacji do ZUS i US.

Czas trwania likwidacji spółki

Proces likwidacji spółki z o.o. trwa około 8-9 miesięcy. Okres ten jest uzależniony od konieczności upływu 6 miesięcy od daty publikacji w MSiG ogłoszenia o otwarciu likwidacji spółki do możliwości dokonania podziału pozostałego majątku spółki pomiędzy wspólników i złożenia wniosku o wykreślenie spółki z KRS.

Koszt likwidacji spółki

Wynagrodzenie Kancelarii wynosi 3000 zł netto +VAT

Koszty notarialne ok. 1000 zł

Koszty sądowe

wnioski do KRS: 750 zł,
ogłoszenie o likwidacji w MSiG: ok. 500 zł.

MASZ PROBLEM PRAWNY? SKONSULTUJ GO Z NAMI!
ZADZWOŃ – POMOŻEMY

668 163 060