logo
logo

Odpowiedzialność członków zarządu

Adwokat

Patryk Kruczek

Zadzwoń do mnie lub napisz:

Kancelaria:

ul. Skawińska 13/50,
31-066 Kraków

Naszym Klientom oferujemy pomoc prawną w zakresie ograniczenia ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej

Z

odpowiedzialność członków zarządu w momencie bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce z o.o.

Z

zarzut oszukańczego transferu majątku,

Z

przestępstwa przeciwko wierzycielom,

Z

odpowiedzialność karna członków organów spółek kapitałowych.

Odpowiedzialność członków zarządu w momencie bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce z o.o.

Zgodnie z treścią art. 299 KSH § 1 członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki, gdy egzekucja prowadzona przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Takie unormowanie jest swoistym wyjątkiem od ogólnej zasady, gdyż co do zasady spółka z o.o. jako osoba prawna powinna sama odpowiadać swoim majątkiem za zobowiązania.

W jaki sposób wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń?

Wierzyciel może żądać zaspokojenia roszczeń od członków zarządu dopiero w momencie uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko spółce. Oznacza to, że musi w postępowaniu sądowym przeciwko spółce wykazać bezskuteczność prowadzonej względem niej egzekucji. Pociągnięcie członków zarządu do odpowiedzialności za zobowiązania spółki wymaga odrębnego postępowania ze względu na sybsydiarny charakter tej odpowiedzialności.

Jak wierzyciel może wykazać bezskuteczność egzekucji?

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26.06.2003 r. (V CKN 416/01) wskazuje się, że: „ ustalenie (…) przesłanki bezskuteczności egzekucji może nastąpić na podstawie każdego dowodu wykazującego, że spółka nie ma majątku, który pozwalałby na zaspokojenie jej wierzyciela pozywającego członków zarządu”. Wierzyciel powinien wykazać, że spółka nie ma żadnego majątku lub egzekucja w stosunku do danego elementu majątku okazała się bezskuteczna, a spółka nie posiada innego majątku albo posiadany majątek jest obciążony ponad jej wartość na rzecz wierzycieli spółki korzystających z pierwszeństwa zaspokojenia.

Jak członek zarządu może bronić się od poniesienia odpowiedzialności za zobowiązania spółki ?

powinien wykazać, że w odpowiednim czasie zgłoszono upadłość lub wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzenie układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu,

niedokonanie powyższych czynności nastąpiło bez jego winy,

pomimo niedokonania powyższych czynności wierzyciel nie poniósł szkody

MASZ PROBLEM PRAWNY? SKONSULTUJ GO Z NAMI!
ZADZWOŃ – POMOŻEMY

668 163 060