logo
logo

Odszkodowania za lockdown

Adwokat

Patryk Kruczek

Zadzwoń do mnie lub napisz:

Kancelaria:

ul. Skawińska 13/50,
31-066 Kraków

Odszkodowanie za lockdown

Ze względu na obecną sytuację, musiałeś zamknąć swoją działalność na wiele miesięcy? Skontaktuj się z nami, aby podjąć walkę o odszkodowanie za zamknięcie firmy!

Odszkodowanie od Skarbu Państwa za zakaz prowadzenia biznesu w czasie pandemii jest zasadne.

 

 

Każda firma czy osoba fizyczna, która czuje się poszkodowana czy pokrzywdzona działaniami państwa, ma prawo dochodzić swoich roszczeń.

Złamano prawa gwarantowane Konstytucją. Ograniczenia zostały wprowadzone rozporządzeniem, choć zgodnie z art. 22 konstytucji, ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Rozporządzeniami nie można ograniczać konstytucyjnej zasady gwarantującej swobodę prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodatkowo, z art. 77 ust. 1 konstytucji wynika, że za każde niezgodne z prawem działanie władzy publicznej przysługuje odszkodowanie. Rząd nie ogłosił stanu klęski żywiołowej. Za to wprowadził rozporządzeniami ograniczenia takie jak dla tego stanu klęski żywiołowej, co jest niezgodne z Konstytucją. W ten sposób zostało naruszone prawo, co otwiera drogę do odszkodowania nie tylko o szkodę rzeczywistą, ale też za utracone korzyści.

Sprawdź szczegółowe informacje: wejdź tutaj

Odszkodowanie za lockdown należy się w pełnej wysokości i obejmuje bezpośrednią stratę i utracone zyski

 

 

Roszczenia pozwu:

'

Ustalenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za wyrządzoną szkodę –
Sąd ustali, że należy się odszkodowanie bez wskazania kwoty wypłaty.

'

Wskazanie kwoty przysługującego Klientowi odszkodowania:

utracone korzyści,
koszty działań dostosowujące przedsiębiorstwo do funkcjonowania w ramach ograniczeń

'

Okres objęty restrykcjami:
od 13.03.2020 do 18.05.2020;
od 24.20.2020 do 04.05.2021

Etapy

R

Wezwanie do zapłaty

R

Analiza finansowa

R

Pozew (wniosek o zwolnienie z kosztów)

Twoja działalność została zamknięta i chcesz z tego tytułu otrzymać odszkodowanie od Skarbu Państwa? Powierz nam swoją sprawę! Dokonamy wszelkich działań, aby odzyskać należne środki. 

 

Tel: 668 163 060