logo
logo

Opłata za użytkowanie wieczyste

Adwokat

Patryk Kruczek

Zadzwoń do mnie lub napisz:

Kancelaria:

ul. Skawińska 13/50,
31-066 Kraków

Poszukujesz pomocy prawnej w zakresie obniżenia opłaty za użytkowanie wieczyste? Skontaktuj się z nami!

Jesteś użytkownikiem wieczystym nieruchomości? Twoja opłata za użytkowanie wieczyste uległa zmianie i została znacznie podwyższona? A może nie zgadzasz się z jej obecną wysokością i chciałbyś ją obniżyć? Oferujemy działania zapobiegawcze przed podwyższeniem wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste, a także wpływające na obniżenie jej aktualnej wysokości.

W kancelarii KPR Kruczek oferujemy pomoc użytkownikom wieczystym, zmierzającą do zabezpieczenia się przed podwyższeniem wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste. Przede wszystkim szacujemy skuteczność wypowiedzenia aktualnej wysokości opłaty, sprawdzamy przedstawioną przez organ wycenę wartości nieruchomości, która jest podstawą ustalenia nowej opłaty, przygotowujemy odpowiedni wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a także reprezentujemy Klienta podczas postępowania aktualizacyjnego. Wzrost wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste bezpośrednio wpływa na przyszłe losy związane z prowadzeniem nieruchomości. Staje się to mało opłacalne, nieproporcjonalne w stosunku do korzyści, jakie płyną z posiadania nieruchomości.

W ramach pomocy prawnej w zakresie opłaty za użytkowanie wieczyste zapewniamy:

Z
Przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności,
Z
Regulowanie wysokości opłat za użytkowanie wieczyste gruntu,
Z
Użytkowanie gruntu,
Z
Trwały zarząd gruntu.
Działając w interesie naszych klientów, świadczymy pomoc także w celu obniżenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste, by zapobiec spadkowi wartości nieruchomości. Ponadto występujemy o wykorzystanie w kontekście danej nieruchomości, obniżonej stawki procentowej, która jest podstawą obliczenia wysokości opłaty. Ma to związek z długoterminową zmianą czerpania zysków z prowadzenia nieruchomości.

Chcesz dowiedzieć się, jak można obniżyć opłatę za użytkowanie wieczyste? Zapewniamy fachową

MASZ PROBLEM PRAWNY? SKONSULTUJ GO Z NAMI!
ZADZWOŃ – POMOŻEMY

668 163 060