logo
logo

Pracownicy delegowani

Adwokat

Patryk Kruczek

Zadzwoń do mnie lub napisz:

Kancelaria:

ul. Skawińska 13/50,
31-066 Kraków

Kancelaria KPR świadczy usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, ubezpieczeniowego w stosunku do firm delegujących polskich pracowników za granicę, a także firm w Polsce nawiązujących stosunek pracy z cudzoziemcami w oparciu o stosowne przepisy prawa oraz zapisy aktu regulującego w znaczącym stopniu zagadnienie pracowników delegowanych, czyli Dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Jedną ze specjalizacji Kancelarii jest świadczenie usług prawnych dla sektora energetyki, w szczególności ustawy prawo energetyczne. Prawnicy Kancelarii  świadczą obsługę prawną przedsiębiorstw energetycznych oraz podmiotów działających w sektorze energetyki. Wsparcie Kancelarii skupia się również na zapewnieniu zgodności działalności przedsiębiorstw energetycznych z regulacjami prawnymi sektora energetyki.

Kogo uznajemy za pracownika delegowanego?

Pracownik delegowany to pracownik, który przez ograniczony czas wykonuje pracę na terytorium innego Państwa Członkowskiego, niż państwa, w których zwyczajowo pracuje. Dla celów przedmiotowej Dyrektywy przyjmuje się definicję pracownika stosowaną w prawie Państwa Członkowskiego, na którego terytorium pracownik jest delegowany.

Delegowanie stanowi czynność prawną polegającą na wysłaniu pracownika na terytorium innego Państwa Członkowskiego. Delegowanie obejmuje sytuacje związane ze zmianą miejsca pracy w stosunku do wskazanego w umowie (oddelegowanie pracownika) oraz pracą na terenie innego państwa członkowskiego w ramach podróży służbowej.

Najważniejsze czynności podejmowane przez Kancelarię:

Z
Przygotowanie kompleksowej dokumentacji dla delegowanych pracowników.
Z
Permanentna obsługa w zakresie delegowania pracowników.
Z
Obsługa prawna i pełnienie funkcji pełnomocnika w razie wystąpienia postępowania kontrolnego (ZUS, PIP, zagraniczne instytucje sprawujące kontrolę).
Z
Funkcja pełnomocnika w razie zaistnienia sporu z pracownikiem delegowanym.
Z
Funkcja pełnomocnika w razie wystąpienia sporu z ZUS.

Status pracownika delegowanego

Zasadniczym obowiązkiem w stosunku do pracowników delegowanych jest obowiązek zapewnienia im takich samych warunków pracy i płacy jakie są oferowane pracownikom miejscowym, a w szczególności dotyczących:

h

maksymalnych okresów pracy

h

minimalnych okresów wypoczynku

h

minimalnego wymiaru płatnych urlopów rocznych

h

minimalnych stawek płacy

h

uiszczania zapłaty za nadgodziny

h
warunków wynajmu pracowników przykładowo przez przedsiębiorstwa zatrudnienia tymczasowego
h
zdrowia, bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy
h
środków ochronnych stosowanych w odniesieniu do warunków zatrudnienia kobiet ciężarnych lub kobiet tuż po urodzeniu dziecka, dzieci i młodzieży
h
równości traktowania mężczyzn i kobiet, a także innych przepisów w zakresie niedyskryminacji

MASZ PROBLEM PRAWNY? SKONSULTUJ GO Z NAMI!
ZADZWOŃ – POMOŻEMY

668 163 060