NASZĄ DOMENĄ JEST WYSOKI POZIOM ŚWIADCZONYCH USŁUG PRAWNYCH.
POMAGAMY OSOBOM FIZYCZNYM I FIRMOM NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA – OD POMYSŁU, DO JEGO REALIZACJI.

SKUPIAMY SIĘ NA OBSŁUDZE PRZEDSIĘBIORSTW I OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. POMAGAMY OBECNYM ORAZ BYŁYM WSPÓLNIKOM, A TAKŻE CZŁONKOM ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH W OCHRONIE ICH PRAW.
ROZUMIEMY BIZNES I WIEMY, ŻE PODSTAWĄ SUKCESU JEST PROFESJONALIZM NA KAŻDYM ETAPIE.

Pracownicy delegowani

Kancelaria KPR świadczy usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, ubezpieczeniowego w stosunku do firm delegujących polskich pracowników za granicę, a także firm w Polsce nawiązujących stosunek pracy z cudzoziemcami w oparciu o stosowne przepisy prawa oraz zapisy aktu regulującego w znaczącym stopniu zagadnienie pracowników delegowanych, czyli Dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Kogo uznajemy za pracownika delegowanego?

Pracownik delegowany to pracownik, który przez ograniczony czas wykonuje pracę na terytorium innego Państwa Członkowskiego, niż państwa, w których zwyczajowo pracuje. Dla celów przedmiotowej Dyrektywy przyjmuje się definicję pracownika stosowaną w prawie Państwa Członkowskiego, na którego terytorium pracownik jest delegowany.

Delegowanie stanowi czynność prawną polegającą na wysłaniu pracownika na terytorium innego Państwa Członkowskiego. Delegowanie obejmuje sytuacje związane ze zmianą miejsca pracy w stosunku do wskazanego w umowie (oddelegowanie pracownika) oraz pracą na terenie innego państwa członkowskiego w ramach podróży służbowej.

Najważniejsze czynności podejmowane przez Kancelarię:

Z

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji dla delegowanych pracowników.

Z

Permanentna obsługa w zakresie delegowania pracowników.

Z

 Obsługa prawna i pełnienie funkcji pełnomocnika w razie wystąpienia postępowania kontrolnego (ZUS, PIP, zagraniczne instytucje sprawujące kontrolę).

Z

 Funkcja pełnomocnika w razie zaistnienia sporu z pracownikiem delegowanym.

Z

 Funkcja pełnomocnika w razie wystąpienia sporu z ZUS.

Status pracownika delegowanego

Zasadniczym obowiązkiem w stosunku do pracowników delegowanych jest obowiązek zapewnienia im takich samych warunków pracy i płacy jakie są oferowane pracownikom miejscowym, a w szczególności dotyczących:

'

maksymalnych okresów pracy;

'

minimalnych okresów wypoczynku;

'

 minimalnego wymiaru płatnych urlopów rocznych;

'

 minimalnych stawek płacy;

'

uiszczania zapłaty za nadgodziny;

'
warunków wynajmu pracowników przykładowo przez przedsiębiorstwa zatrudnienia tymczasowego;
'
zdrowia, bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy;
'
środków ochronnych stosowanych w odniesieniu do warunków zatrudnienia kobiet ciężarnych lub kobiet tuż po urodzeniu dziecka, dzieci i młodzieży;
'
równości traktowania mężczyzn i kobiet, a także innych przepisów w zakresie niedyskryminacji.

MASZ PROBLEM PRAWNY? SKONSULTUJ GO Z NAMI!

ZADZWOŃ – POMOŻEMY

Tel: 668 163 060