logo
logo

Prawo administracyjne

Adwokat

Patryk Kruczek

Zadzwoń do mnie lub napisz:

Kancelaria:

ul. Skawińska 13/50,
31-066 Kraków

Prawnicy kancelarii świadczą usługi doradztwa prawnego z zakresu prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego.

Reprezentujemy Klientów przed organami administracji, w trakcie postępowań administracyjnych, jak również inicjując postępowania (składając podania i wnioski).

Prawnicy kancelarii reprezentują również w sprawach administracyjnych na etapie postępowania sądowoadministracyjnego przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Realizujemy obsługę prawną w zakresie:

Reprezentacji w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej i samorządowej.

Postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych.

Prowadzenia postępowań przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Występowania w postępowaniach podatkowych przed urzędami skarbowymi i izbami skarbowymi, w tym uzyskiwania interpretacji podatkowych.

Uzyskiwania decyzji administracyjnych (np. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę, czy pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego).

Uzyskiwania zezwoleń, licencji, koncesji niezbędnych do prowadzenia działalności zawodowej lub działalności gospodarczej.

Sporządzania pism, wniosków, skarg do organów administracji publicznej i samorządowej lub sądów administracyjnych.

Przygotowywania opinii prawnych, analiz i doradztwa w tematyce prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego.

Prawo administracyjne

Podobno z instytucjami państwowymi jeszcze nikt nie wygrał – my nie boimy się wyzwań i skutecznie reprezentujemy Klientów Kancelarii w postępowaniach administracyjnych oraz postępowaniach przez sądami administracyjnymi

Prawo administracyjne jest jedną ze specjalizacji Naszej Kancelarii. Świadczymy profesjonalną obsługę na każdym etapie postępowania w szerokim zakresie zagadnień.

Doradzamy na już na etapie planowania postępowania administracyjnego. Sporządzamy opinie prawne, świadczymy doraźną obsługę prawną oraz reprezentujemy Klientów przed właściwymi organami postępowania administracyjnego, jak i sądami administracyjnymi obu instancji.

Mamy największe doświadczenie w:

Z

prawie budowlanym w tym legalizacji samowoli budowlanej

Z

prawie działalności gospodarczej, w tym postępowania o wydawanie koncesji i zezwoleń potrzebnych dla prowadzenia działalności gospodarczej

Z

reprezentowaniu przedsiębiorców krajowych i zagranicznych przed organami administracyjnymi w zakresie inwestycji budowlanych, zagospodarowania nieruchomości oraz procesu budowlanego

Z

obsługa procesów inwestycyjnych w sektorze odnawialnych źródeł energii

Wiemy, że stopień komplikacji regulacji prawa administracyjnego oraz sprawne poruszanie się w nim jest wyzwaniem dla wielu przedsiębiorców. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Kancelarii skupiamy się na kreowaniu rozwiązań dopasowanych do rzeczywistości przedsiębiorców.

Naszym celem jest wsparcie działań Klientów które ma dawać wymierne skutki ekonomiczne oraz zapewniać konkurencyjność w sektorze, w którym działają.

MASZ PROBLEM PRAWNY? SKONSULTUJ GO Z NAMI!
ZADZWOŃ – POMOŻEMY

668 163 060