logo
logo

Prawo energetyczne

Adwokat

Patryk Kruczek

Zadzwoń do mnie lub napisz:

Kancelaria:

ul. Skawińska 13/50,
31-066 Kraków

Jedną ze specjalizacji Kancelarii jest świadczenie usług prawnych dla sektora energetyki, w szczególności ustawy prawo energetyczne.

Prawnicy Kancelarii świadczą obsługę prawną przedsiębiorstw energetycznych oraz podmiotów działających w sektorze energetyki. Wsparcie Kancelarii skupia się również na zapewnieniu zgodności działalności przedsiębiorstw energetycznych z regulacjami prawnymi sektora energetyki.

Jedną ze specjalizacji Kancelarii jest świadczenie usług prawnych dla sektora energetyki, w szczególności ustawy prawo energetyczne. Prawnicy Kancelarii  świadczą obsługę prawną przedsiębiorstw energetycznych oraz podmiotów działających w sektorze energetyki. Wsparcie Kancelarii skupia się również na zapewnieniu zgodności działalności przedsiębiorstw energetycznych z regulacjami prawnymi sektora energetyki.

Usługi prawne z sektora energetycznego świadczone przez Kancelarię

Z
Pełne doradztwo prawne i regulacyjne sektora energetyki, w szczególności usługi prawne z zakresu ustawy prawo energetyczne, ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy o efektywności energetycznej oraz innych regulacji sektora energetyki
Z
Obsługa prawna dla przedsiębiorstw energetycznych już na etapie uzyskania koncesji poprzez wdrożenie obowiązków prawnych koniecznych do rozpoczęcia działalności koncesjonowanej,
Z
Reprezentacja przedsiębiorstw energetycznych przed Prezesem URE w postępowaniach z zakresu prawa energetycznego oraz w procedurze odwoławczej przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
Z
Badania prawne due dilligence przy nabyciu podmiotów z koncesją na obrót energią elektryczną (OEE) i obrót gazem ziemnym krajowy i zagraniczny (OPG, OGZ),
Z

Analizy i opinie prawne z zakresu prawa energetycznego, ustawy odnawialnych źródłach energii, ustawy o efektywności energetycznej, oraz dotyczące rynku energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepła oraz odnawialnych źródeł energii.

Odbiorcy energochłonni

Kancelaria KPR świadczy kompleksową obsługę prawną  dla odbiorców energochłonnych w zakresie:

=

efektywności energetycznej,

=

uzyskania częściowego zwrotu akcyzy od energii elektrycznej oraz,

=

doradztwa prawnego w zakresie uzyskania oraz utrzymania statusu odbiorcy przemysłowego zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii.

Prawnicy Kancelarii świadczą usługi prawne dla
odbiorców przemysłowych i zakładów energochłonnych

Prawnicy Kancelarii na bieżąco monitorują zmiany przepisów sektora energetyki w szczególności ustawy prawo energetyczne, ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy o efektywności energetycznej oraz zapewniają odbiorcom przemysłowym alerty prawne zawierające ocenę wpływu planowanych zmian na działalność zakładów produkcyjnych.

Prawnicy Kancelarii doradzają przy umowach zakupu praw majątkowych ze świadectw pochodzenia (zielone certyfikaty) dla odbiorców przemysłowych oraz obsługują procesy umorzenia świadectw pochodzenia przez odbiorców przemysłowych.

Kancelaria świadczy usługi prawne w procesie pozyskiwania świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów) dla przedsięwzięć efektywności energetycznej. Zespół Kancelarii we współpracy z zewnętrznymi audytorami przygotowuje analizy prawne z zakresu efektywności energetycznej.

Przeprowadzamy postępowania w celu uzyskanie statusu odbiorcy przemysłowego zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii (ustawa OZE) oraz ustawą prawo energetyczne.

Kancelaria KPR zapewnia doradztwo prawne z zakresu efektywności energetycznej.
Zespół Kancelarii zapewnia doradztwo prawne w zakresie negocjacji umów na dostawy mediów, umów sprzedaży energii elektrycznej, umów kompleksowych sprzedaży gazu ziemnego.
Doradztwo prawne dla odbiorców przemysłowych w oparciu o regulacje ustawy prawo energetyczne, ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustawy o efektywności energetycznej oraz innych regulacji sektora energetyki.

MASZ PROBLEM PRAWNY? SKONSULTUJ GO Z NAMI!
ZADZWOŃ – POMOŻEMY

668 163 060