logo
logo

Prawo odkupu i pierwokupu

Adwokat

Patryk Kruczek

Zadzwoń do mnie lub napisz:

Kancelaria:

ul. Skawińska 13/50,
31-066 Kraków

W ramach naszych usług zajmujemy się:

Prawo odkupu to umowa sprzedaży, która zostaje zawarta przez strony na początku każdej transakcji. Stanowi również dodatkowe postanowienie umowne zawarte w tej właśnie umowie.
Sprzedawca, dokonując sprzedaży danego przedmiotu, zastrzega sobie prawo do odkupienia go w przyszłości. Sprzedawca zostawia sobie możliwość wyboru, ponieważ w sytuacji, gdyby w przyszłości się jednak rozmyślił, ma możliwość, aby sprzedana rzecz znów była jego.

Odkup polega na tym, że sprzedawca, składa oświadczenie kupującemu o tym, że chce daną rzecz z powrotem. Złożenie oświadczenia powoduje, że przedmiot sprzedaży ponownie wraca do byłego właściciela. W umowie dotyczącej prawa odkupu określamy maksymalnie 5 letni okres na wykonanie odkupu ( po tym czasie wydłużenie tego okresu nie jest postanowieniem wiążącym). Po przekroczeniu tego terminu odkup nie będzie możliwy. Strony mogą również wybrać krótszy termin na odkup np. rok czy dwa lata.

Prawo pierwokupu w żaden sposób nie krzywdzi dotychczasowego właściciela rzeczy, ponieważ sprzedawca zwraca kupującemu:

• cenę, którą zapłacił mu kupujący,
• koszty związane ze sprzedażą rzeczy (np. akt notarialny, koszty prawnika)
• nakłady poczynione na sprzedaną rzecz, jeśli były konieczne albo powiększyły jej wartość.

Prawo odkupu jest niezbywalne i niepodzielne

Niezbywalne dlatego, że prawo to nie może być przekazane innym osobom. Sprzedający, który sprzedał udziały w spółce z opcją odkupu, nie może przenieść tych praw na zupełnie inną osobę. Dopiero w sytuacji śmierci, spadkobiercy będą mogli wykonać prawo odkupu, które wtedy podlega dziedziczeniu.
Niepodzielne, ponieważ przedmiot znajdujący się w umowie nie może być odkupiony „w części”. Jeżeli sprzedawca chce wykonać prawo odkupu, to musi odkupić od kupującego wszystkie rzeczy, które znajdowały się w pierwotnej umowie. Dzięki temu kupujący jest chroniony, ponieważ ma gwarancję, że sprzedawca, gdy będzie chciał skorzystać z prawa odkupu, zrealizuje je co do wszystkich elementów.
Jest możliwość odkupienia tylko części udziałów lub przeniesienia prawa odkupu na inne osoby, jednak wszystkie te informacje muszą wynikać z treści umowy. Jeżeli nie będzie takich zapisów dotyczących niepodzielności czy niezbywalności prawa odkupu, będą one miały zastosowane reguły kodeksowe.

Czynności prawne

Prawo pierwokupu pojawia się wtedy, gdy ustawa lub czynność prawna (umowa) zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej. Rzecz, która jest zawarta w pierwokupie, może być sprzedana osobie trzeciej tylko w momencie kiedy, uprawniony do pierwokupu swego prawa nie wykona.
Prawo pierwokupu wykonuje się przez oświadczenie złożone zobowiązanemu.

Jeśli chodzi o nieruchomości, pierwokup można wykonać w ciągu miesiąca, a co do innych rzeczy w przeciągu tygodnia od otrzymania zawiadomienia o sprzedaży, chyba że zostały określone i zastrzeżone inne terminy. Kiedy upłynie określony termin, nie można już skorzystać z prawa pierwokupu.

Sprawy finansowe mają zwykle bardzo obszerne zagadnienie prawne. Dlatego, aby uniknąć kłopotów, warto tego typu kwestie konsultować z prawnikiem specjalizującym się w prawie odkupu i pierwokupu. Nasza wiedza oraz umiejętności poparte wieloletnim doświadczeniem w profesjonalny sposób zabezpieczą Twoje interesy.

MASZ PROBLEM PRAWNY? SKONSULTUJ GO Z NAMI!
ZADZWOŃ – POMOŻEMY

668 163 060