NASZĄ DOMENĄ JEST WYSOKI POZIOM ŚWIADCZONYCH USŁUG PRAWNYCH.
POMAGAMY OSOBOM FIZYCZNYM I FIRMOM NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA – OD POMYSŁU, DO JEGO REALIZACJI.

SKUPIAMY SIĘ NA OBSŁUDZE PRZEDSIĘBIORSTW I OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. POMAGAMY OBECNYM ORAZ BYŁYM WSPÓLNIKOM, A TAKŻE CZŁONKOM ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH W OCHRONIE ICH PRAW.
ROZUMIEMY BIZNES I WIEMY, ŻE PODSTAWĄ SUKCESU JEST PROFESJONALIZM NA KAŻDYM ETAPIE.

Upadłości

Co to jest pre-pack?

Pre pack, czyli przygotowana likwidacja to nowość w polskim systemie prawnym. Umożliwia szybką sprzedaż majątku dłużnika na rzecz inwestora w ramach postępowania upadłościowego bez konieczności przeprowadzenia przetargu. Sprzedaż taka powinna nastąpić w ciągu 30 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu. Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowana zostaje ciągłość procesów biznesowych upadłego przedsiębiorstwa, a inwestor nabywa mienie wolne od zobowiązań i obciążeń.

Zalety

R

Brak przetargu

R

Szybkość procedowania –  4-8 miesięcy

R

Oddłużenie przedsiębiorstwa

R

Niższe koszty postępowania upadłościowego

R

Utrzymanie miejsc pracy

Pre – pack krok po kroku

Pozyskanie inwestora

Pozyskanie Audyt i wycena

Złożenie wniosku do sądu

Zawarcie umowy sprzedaży

Straciłeś płynność finansową

Chcesz zachować miejsca pracy

Sprawdź pre-pack! Skontaktuj się z nami już dziś!

Jak złożyć wniosek?

Aby złożyć wniosek o pre-pack należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.  Wnioski nie muszą być  złożone jednocześnie, ważne aby pochodziły od jednego wnioskodawcy. Wniosek o pre-pack nie podlega opłacie, ale dłużnik ponosi koszt wyceny biegłego sądowego. Jeżeli wniosek o pre-pack jest składany razem z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, to wniosek taki (o ogłoszenie upadłości) podlega opłacie stałej 1.000 złotych. Rozpoznanie wniosku trwa od 4 – 8 miesięcy od złożenia kompletu dokumentów. Napisz do nas! Pomożemy Ci złożyć wniosek!

MASZ PROBLEM PRAWNY? SKONSULTUJ GO Z NAMI!

ZADZWOŃ – POMOŻEMY

Tel:  668 163 060