logo
logo

Regulowanie stanu prawnego

Adwokat

Patryk Kruczek

Zadzwoń do mnie lub napisz:

Kancelaria:

ul. Skawińska 13/50,
31-066 Kraków

Poszukujesz pomocy w zakresie regulowania stanu prawnego nieruchomości?
Skontaktuj się z nami!

Obszar prawa nieruchomości, zwłaszcza regulowanie stanu prawnego nieruchomości, jest mocno rozbudowany. W jego skład, oprócz opisanych osobno postępowań spadkowych, wchodzi reprezentacja w postępowaniu o uznanie zasiedzenia nieruchomości, a także w postępowaniu o zniesienie współwłasności nieruchomości i klasyfikację nieruchomości do korzystania, w postępowaniu o ustalenie treści księgi wieczystej z faktycznym stanem prawnym, o udostępnienie nieruchomości, bądź jej przywrócenie do pierwotnego stanu, w postępowaniu o ponowienie posiadania nieruchomości. Ponadto reprezentujemy interesy naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Kluczową dziedziną działalności, w której się poruszamy, jest dochodzenie w imieniu naszych Klientów zwrotu nieruchomości, utraconych w przeszłości w wyniku zapisów aktów administracji publicznej – głównie odzyskiwanie nieruchomości wywłaszczonych.

W ramach regulowania stanu prawnego świadczymy pomoc w zakresie:

Z
Dochodzenia zwrotu nieruchomości w postępowaniu cywilnym i administracyjnym,
Z
Doradztwa prawnego w zakresie wad fizycznych i prawnych nieruchomości,
Z
Prowadzenia i doradztwa prawnego w zakresie postępowania wieczystoksięgowego.
Specjalizujemy się w pomocy w zakresie regulowania stanów prawnych nieruchomości. Praktyka wskazuje, że wiele nieruchomości nadal nie posiada uregulowanego stanu prawnego. Nieruchomość, która odznacza się nieuregulowanym stanem prawnym, nie może być sprzedana lub darowana. Ponadto nie jest możliwe uwzględnienie jej w procesie zabezpieczenia kredytu. Praktycznie nie da się także prowadzić na niej inwestycji budowlanych.

Pomożemy Ci uregulować stan prawny nieruchomości, które wchodzącą w skład posiadanego majątku, jak i tych planowanych w przyszłości inwestycji.

Analizując dokumenty dotyczące nieruchomości, księgi wieczyste, decyzje, orzeczenia oraz umowy dotyczące przeniesienia tytułu do nieruchomości i określenia na niej obciążeń, a także ewidencję gruntów i budynków – bardzo często wychodzi na jaw, że dane dotyczące nieruchomości są błędne, nieprecyzyjne lub niespójne. W takich okolicznościach wdrażamy procedury mające na celu doprowadzenie do uregulowania stanu prawnego, zgodnego ze stanem faktycznym oraz usunięcia niezgodności między wymienionymi dokumentami.

MASZ PROBLEM PRAWNY? SKONSULTUJ GO Z NAMI!
ZADZWOŃ – POMOŻEMY

668 163 060