logo
logo

Rozwody

Adwokat

Patryk Kruczek

Zadzwoń do mnie lub napisz:

Kancelaria:

ul. Skawińska 13/50,
31-066 Kraków

Potrzebujesz pomocy prawnej w kwestii rozwodu?
Skontaktuj się z nami.

Podstawową do rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia między małżonkami. W momencie kiedy ustała więź uczuciowa, fizyczna i gospodarcza (majątkowa), sąd okręgowy może orzec rozwód.
Do orzeczenia rozwodu mimo trwałego rozkładu pożycia, sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków lub jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie dojdzie do skutku, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraża na to zgody, chyba że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Nasza kancelaria KKPR na co dzień zajmuje się sprawami rozwodowymi.
Decyzja o rozwodzie lub separacji zawsze należy do bardzo trudnych, jest związana z ogromem emocji i stresu, dlatego tak ważna jest fachowa pomoc Adwokata, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem załatwienia wszelkich formalności w sądzie oraz przygotowywaniem wszystkich pism procesowych.

Sąd może orzec

h

winni są oboje małżonkowie

h

winny jest wyłącznie jeden z małżonków

h

rozwiązuje małżeństwo przez rozwód bez orzekania o winie małżonków

Pozew rozwodowy

Nasz prawnik pomoże przygotować pozew rozwodowy, który musi mieć formę pisemną. Musi on zawierać miejsce i datę sporządzenia pozwu, oznaczenie sądu, do którego jest kierowany oraz strony rozwodu wraz z niezbędnymi danymi powoda i pozwanego (imię, nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania).

Opieka nad dziećmi po rozwodzie

Jeśli sąd przyznał władzę rodzicielską jednemu z małżonków, to nie ogranicza ona prawa drugiego do kontaktów z dzieckiem. Wyrok rozstrzyga wszelkie kwestie związane z dalszym życiem małoletnich dzieci małżonków, jak również kwotę, jaką każdy z małżonków jest zobowiązany płacić na wychowania dziecka, a także o kontaktach rodziców z dzieckiem. Regulując ich zakres, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka, a nie rodziców. W sytuacji kiedy rodzice są zgodni w kwestiach wychowania i gotowi na współpracę, to opieka nad dziećmi po rozwodzie może odbywać się naprzemiennie.

Wspólne mieszkanie

W sytuacji, kiedy rodzice zamieszkują wspólnie i posiadają pełną władzę rodzicielską, ustalenie miejsca pobytu dziecka nie stanowi oczywiście żadnego problemu. Dziecko mieszka wówczas po prostu z rodzicami. Jeśli rodzice nie potrafią dojść do porozumienia w tej kwestii, wtedy miejsce pobytu dziecka reguluje Sąd Rodzinny. Aczkolwiek pamiętać trzeba koniecznie również i o tym, że rezultat takiego postępowania, najczęściej rzutuje na szereg innych i bardzo istotnych kwestii, jak np. na to, które z rodziców będzie płacić alimenty.

Alimenty

Prowadzący sprawę prawnik pomoże zarówno w zakresie ustalenia alimentów, jak i ich podwyższenia lub obniżenia. Sąd rozpatruje także sytuacje związane z zawieszeniem lub uchyleniem tego zobowiązania.
W kwestiach majątkowych zajmujemy się również: intercyzą, zdobyciem koniecznych dokumentów (odpisy księgi wieczystej, dokumenty urzędowe, bankowe), rozliczaniem majątku wspólnego oraz nakładów i wydatków związanych z majątkiem posiadanym jeszcze przed małżeństwem czy nabytym w drodze spadku, negocjacjami w przypadku ugody i podpisaniem umowy notarialnej, oraz rozliczaniem długów jednego z małżonków.
Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką Patryk Kruczek, odpowiemy na Państwa pytania związane z tematyką rozwodową i postaramy się rozwiać wszystkie wątpliwości.

MASZ PROBLEM PRAWNY? SKONSULTUJ GO Z NAMI!
ZADZWOŃ – POMOŻEMY

668 163 060