NASZĄ DOMENĄ JEST WYSOKI POZIOM ŚWIADCZONYCH USŁUG PRAWNYCH.
POMAGAMY OSOBOM FIZYCZNYM I FIRMOM NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA – OD POMYSŁU, DO JEGO REALIZACJI.

SKUPIAMY SIĘ NA OBSŁUDZE PRZEDSIĘBIORSTW I OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. POMAGAMY OBECNYM ORAZ BYŁYM WSPÓLNIKOM, A TAKŻE CZŁONKOM ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH W OCHRONIE ICH PRAW.
ROZUMIEMY BIZNES I WIEMY, ŻE PODSTAWĄ SUKCESU JEST PROFESJONALIZM NA KAŻDYM ETAPIE.

Spory bankowe

Jedną ze specjalizacji naszej kancelarii jest prawo bankowe. Charakteryzujemy się wieloletnim doświadczeniem popartym sukcesami osiągniętymi na sali sądowej, sukcesami w zakresie doradztwa i pomocy prawnej dla Klientów biznesowych, indywidualnych i podmiotów publicznych.

Korzystanie z naszych usług daje Państwu gwarancje profesjonalnego wsparcia w zakresie wszelkich problemów w obszarze prawa bankowego.
Oferujemy doradztwo w zakresie prawa bankowego, konstruowanie umów i zabezpieczeń, audyt kredytobiorców.

Oferujemy doradztwo w zakresie prawa bankowego, konstruowanie umów i zabezpieczeń, audyt kredytobiorców.

Z

Doradztwo bieżące w zakresie prawa bankowego, prawa handlowego, prawa wekslowego (oraz procedur wewnętrznych banków).

Z

Sporządzanie i opiniowanie umów kredytowych/umów pożyczek.

Z

Konstruowanie różnorodnych zabezpieczeń umów kredytowych/umów pożyczek.

Z

Opracowywanie, dostosowywanie do potrzeb klientów i negocjowanie produktów finansowych jak umowy factoringu, umowy rachunków bankowych (w tym powierniczych i zastrzeżonych), gwarancje bankowe, akredytywy i inne.

Z

Pomoc prawna frankowiczom, prowadzenie postępowań o uznanie za nieważne klauzul spreadowych.

MASZ PROBLEM PRAWNY? SKONSULTUJ GO Z NAMI!

ZADZWOŃ – POMOŻEMY

Tel: 668 163 060