logo
logo

Transgraniczne połączenie spółek

Adwokat

Patryk Kruczek

Zadzwoń do mnie lub napisz:

Kancelaria:

ul. Skawińska 13/50,
31-066 Kraków

Poszukujesz pomocy w zakresie transgranicznego połączenia spółek?
Skontaktuj się z nami!

Transgraniczne połączenie spółek, a więc łączenie spółek znajdujących się na terenie Unii Europejskiej, stanowi złożony i skomplikowany proces. Wymaga on uwzględnienia systemów prawnych poszczególnych państw, zarówno w kwestii prawa materialnego, jak i spełnienia wymaganych procedur, także pod kątem odpowiednich rejestrów sądowych lub handlowych.

W ramach transgranicznego połączenia spółek zapewniamy pomoc prawną w zakresie:

Z
Postępowania korporacyjnego i rejestrowego
Z
Porozumień z partnerami zagranicznymi
Z
Opracowania koncepcji, a także struktury kapitałowo-prawnej
Z
Sporządzenia wymaganych dokumentów kluczowych w realizacji skutecznego połączenia transgranicznego:

  • Przygotowanie planu połączenia transgranicznego
  • Sporządzenie sprawozdania zarządów wyjaśniające połączenie
  • Opracowanie projektów uchwał o połączeniu
Z
Reprezentowania spółki podczas postępowania przed sądem rejestrowym
Z
Koordynacji działań zagranicznego doradcy prawnego, a także doradców biznesowych i ekonomicznych, pracy tłumaczy przysięgłych oraz w razie konieczności – biegłych analizujących plan połączenia transgranicznego
Z
Przygotowania harmonogramu i skutecznego przeprowadzenia proces połączenia transgranicznego
Z
Pozyskania odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego zgodność z prawem określonego kraju połączenia transgranicznego w kontekście procedury podporządkowanej temu prawu
Z
Zarządzania procesem integracji firm po wpisie połączenia transgranicznego
Transgraniczne połączenia spółek wymagają fachowego doradcy prawnego, mającego specjalistyczne doświadczenie na temat połączeń spółek, a także różnorodnych odmian struktur kapitałowych. Prawnicy w kancelarii KKPR potrafią odpowiednio skoordynować działania z zagranicznymi doradcami prawnymi, ponadto świadczą wysoki poziom usług i oferowanego wsparcia w kontekście każdego Klienta.

MASZ PROBLEM PRAWNY? SKONSULTUJ GO Z NAMI!
ZADZWOŃ – POMOŻEMY

668 163 060