logo
logo

Umowa Agencyjna

Adwokat

Patryk Kruczek

Zadzwoń do mnie lub napisz:

Kancelaria:

ul. Skawińska 13/50,
31-066 Kraków

Potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie umów agencyjnych?
Skontaktuj się z nami!

W ramach naszych usług:

Z

Przygotowaniem treści umowy agencyjnej.

Z

Negocjowaniem warunków.

Z

Reprezentowaniem w sporach dotyczących zakazu konkurencji dla agenta.

Z

Reprezentowaniem w sporach dotyczących wynagrodzenia należnego agentowi.

Z

Ocenę możliwości wypowiedzenia umowy agencyjnej lub odstąpienia od umowy.

Umowa agencyjna – na co uważać?

W przypadku umowy agencyjnej istotne jest to, że agent przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do stałego pośredniczenia w nawiązywaniu umów na rzecz dającego zlecenie. Agent za swoją działalność otrzymuje wynagrodzenie i realizuje swoje zadania z ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Co ważne, podmiotami umowy agencyjnej mogą być wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą. W kwestii wynagrodzenia, kwestia ta powinna zostać określona przez strony. Jeśli tak się nie staje, agentowi przysługuje prowizja – dopilnowanie tej kwestii leży w interesie agenta.

Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące kwestie:

Z
Umowa agencyjna ma zawsze charakter odpłatny
Z
Dozwolona jest działalność konkurencyjna agenta po okresie dwóch lat od ustania umowy
Z
Nie można zabronić agentowi dostępu do informacji potrzebnych do ustalenia, czy wysokość należnej mu prowizji została prawidłowo obliczona.
Z
Nie można w sposób ważny ograniczyć prawa agenta do żądania tzw. świadczenia wyrównawczego
Z
Nie można umówić się, że agent traci prawo do prowizji w przypadku, kiedy umowa zawarta przez zleceniodawcę z klientem nie zostanie wykonana na skutek okoliczności, za które zleceniodawca ponosi odpowiedzialność.

MASZ PROBLEM PRAWNY? SKONSULTUJ GO Z NAMI!
ZADZWOŃ – POMOŻEMY

668 163 060