logo
logo

Umowa o roboty budowlane

Adwokat

Patryk Kruczek

Zadzwoń do mnie lub napisz:

Kancelaria:

ul. Skawińska 13/50,
31-066 Kraków

Umowa o roboty budowlane należy do grupy umów inwestycyjnych, do której zalicza się również:

Z
Umowę o wykonanie prac projektowych (opracowanie hipotez inwestycyjnych, projektów wykonawczych wraz z odpowiednią dokumentacją, oszacowanie kosztów inwestycji)
Z
Umowę o wykonanie prac geologicznych i geodezyjno-kartograficznych
Z
Umowę o nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji (nadzór autorski)
Z
Nadzór nad pracami inwestycyjnymi (nadzór inwestorski)

Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane?

Forma umowy o roboty budowlane jest określona przez prawo, a dokument musi być sporządzony w formie pisemnej. Definicja umowy o roboty budowlane narzuca szereg warunków, które muszą znaleźć się w jej postanowieniach, aby regulacje te wywoływały określone skutki prawne.

Taka umowa powinna zawierać następujące informacje:

Z

1. Rodzaj prawny umowy

dokument musi zawierać informację, najlepiej w tytule, czy jest to umowa na roboty budowlane lub umowa o dzieło. Dodatkowo na końcu dokumentu należy zaznaczyć, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Z

2. Oznaczenie stron umowy

dokument bezwzględnie powinien zawierać dane obu stron zawierających umowę, w tym pełną nazwę firmy, która będzie przeprowadzać remont. Bardzo ważne jest, aby podpis na umowie został złożony przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
Z

3. Sposób realizacji umowy

należy jednoznacznie i precyzyjnie zaznaczyć jakie obowiązki będą należały do wykonawcy umowy o roboty budowlane.
Z

4. Przedmiot umowy

dokument powinien zawierać rzetelny opis robót, które będą wykonane, wraz z określeniem standardów wykończenia, a także materiałów, jakie zostały użyte.
Z

5. Określenie terminów

termin rozpoczęcia i zakończenia robót musi być w umowie precyzyjnie określony. Zleceniodawca powinien, również określić ewentualną karę za zwłokę w realizacji zlecenia.
Z

6. Cena i sposób płatności

bardzo ważnym punktem umowy jest cena, należy określić ryczałt, cenę niezmienną lub cenę kosztorysową. W umowie o roboty budowlane należy również określić metodę uiszczenia opłaty, dobrą praktyką jest rezygnacja z płatności z góry.
Z

7. Odbiór

odbiór wykonanych prac powinien nastąpić na podstawie protokołu odbiorczego. W umowie o prace budowlane należy wskazać sposób i czas usuwania ewentualnych usterek.

podsumowanie

Przy zawieraniu umowy o roboty budowlane nie należy pomijać żadnej z powyższych kwestii. Konsultowanie umów o roboty budowlane jest gwarancją świadomego podpisania umowy. Nie warto narażać się na nieprzyjemne konsekwencje prawne i finansowe z powodu błędnych bądź nieprecyzyjnych zapisów w umowie. Kompleksowa pomoc doświadczonego prawnika przy zawieraniu umowy o roboty jest po prostu nieoceniona. Zapewniamy wysoki profesjonalizm naszych usług prawniczych.

MASZ PROBLEM PRAWNY? SKONSULTUJ GO Z NAMI!
ZADZWOŃ – POMOŻEMY

668 163 060