logo
logo

Umowa przedstawicielstwa

Adwokat

Patryk Kruczek

Zadzwoń do mnie lub napisz:

Kancelaria:

ul. Skawińska 13/50,
31-066 Kraków

Potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie umów przedstawicielstwa?
Skontaktuj się z nami!

Nasze usługi w zakresie obsługi umów cywilnoprawnych:

Z

W pełni profesjonalne przygotowanie umów, jak również aneksów do nich.

Z

Rozliczanie umów cywilnoprawnych.

Z

Szczegółowa analiza już zawartych umów pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Z

Nadzór nad pracami inwestycyjnymi (nadzór inwestorski).

Czym jest umowa cywilnoprawna?

Umowa cywilnoprawna jest czynnością prawną. Większość z nas zna dwie najpopularniejsze jej formy: umowę agencyjną i szczególną umowę o pracę. Zawieranie tych umów różni się w sposób istotny od umowy o pracę i jest regulowane przepisami Kodeksu cywilnego. Musimy pamiętać, że sama nazwa nie wystarczy. Jeżeli rzeczywiście chcemy zatrudniać pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej, musimy zwrócić uwagę na sposób wykonywania pracy.
Umowa zlecenie jest umową zawieraną na czas określony, musi zawierać jasne informacje o produkcie lub usłudze, która ma być wykonana przez pracownika. Ważne jest również to, że brak tu podporządkowania pracodawcy oraz że zleceniobiorca ma ograniczone prawa (np. brak urlopu lub odprawy). Musi być ona podpisana w wersji papierowej, w dwóch identycznych egzemplarzach, dla każdej ze stron.

Taka umowa powinna zawierać następujące informacje:

  1. Rodzaj umowy,
  2. Datę rozpoczęcia obowiązywania umowy,
  3. Datę zakończenia obowiązywania umowy,
  4. Rodzaj i specyfika wykonywanego zlecenia,
  5. Wynagrodzenie,
  6. Informację o korzystaniu z praw autorskich.

Umowa o dzieło to w prawie cywilnym umowa o jednorazowe wykonanie dzieła.

Prace muszą być z góry określone. W przeciwieństwie do umowy zlecenie może być ona zawarta ustnie. Osoba, która podejmuje się wykonania dzieła, nie jest zobowiązana do jego osobistego wykonania (istnieje możliwość powierzenia wykonania osobie trzeciej), ale odpowiada za efekt oraz rękojmię za ewentualne wady. Obowiązek opłacania składek zależy od tego, czy zawrzemy taką umowę z naszym stałym pracownikiem, czy też nie. Taka umowa powinna zawierać:
1. Strony umowy,
2. Przedmiot umowy,
3. Ścisły charakter dzieła (poparte np. wzorem czy obrazkiem),
4. Czas, przeznaczony na wykonanie dzieła,
5. Sposób rozliczenia z użytych materiałów,
6. Przewidziane wynagrodzenie,
7. Sposób ewentualnej reklamacji,
8. Informację o korzystaniu z praw autorskich.

MASZ PROBLEM PRAWNY? SKONSULTUJ GO Z NAMI!
ZADZWOŃ – POMOŻEMY

668 163 060