logo
logo

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie

Adwokat

Patryk Kruczek

Zadzwoń do mnie lub napisz:

Kancelaria:

ul. Skawińska 13/50,
31-066 Kraków

W ramach naszych usług zajmujemy się:

Z
przygotowaniem projektów umów przewłaszczenia na zabezpieczenie
Z
Sporządzeniem umów przewłaszczenia na zabezpieczenie
Z
Weryfikacją umów już przygotowanych
Z
Opiniowaniem umów przewłaszczenia na zabezpieczenie
Z
Doradztwem i reprezentacją przed sądami w sprawach umów przewłaszczenia na zabezpieczenie
W kwestii rzeczy ruchomych, czy wierzytelności, konstrukcja przewłaszczenia polega na zastrzeżeniu w umowie warunku rozwiązującego, zgodnie z którym, jeżeli dług nie zostanie spłacony, przeniesienie własności traci moc. Można również zawrzeć warunek zawieszający, zgodnie z którym wierzyciel stanie się właścicielem rzeczy dopiero w momencie uchybienia przez dłużnika spłacie długu. Z punktu widzenia wierzyciela jest to jednak mniej korzystny wybór – do czasu ziszczenia się warunku, własność przedmiotu przewłaszczenia zostaje przy dłużniku.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Inaczej przedstawia się konstrukcja przewłaszczenia na zabezpieczenie, którego przedmiotem jest nieruchomość. W tym przypadku własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem, dlatego przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie polega na zawarciu bezwarunkowej umowy przeniesienia własności, z jednoczesnym zobowiązaniem się nabywcy do przeniesienia z powrotem na przewłaszczającego własności nieruchomości niezwłocznie po spłacie długu.

Przewłaszczenie jest przeniesieniem własności, dlatego znacznie łatwiej ją odzyskać niż wyegzekwować wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym.

Wierzyciel jest w bezpiecznej sytuacji, ponieważ w sytuacji, kiedy dłużnik nie spłaci zobowiązania, a nie będzie chciał zwrócić rzeczy, która zgodnie z umową jest własnością wierzyciela, zostanie mu ona odebrana przez policję, a on sam zostanie oskarżony o podobne do kradzieży przestępstwo przywłaszczenia mienia.
Kiedy jednak dłużnik spłaci zobowiązanie, nie musi od razu uzyskać od byłego wierzyciela ponownego przeniesienia własności rzeczy ruchomej. Jeśli ten odmówi wywiązania się z umowy, trzeba będzie założyć sprawę cywilną.
Sprawy finansowe mają zwykle bardzo obszerne zagadnienie prawne. Dlatego, aby uniknąć kłopotów, warto tego typu kwestie konsultować z prawnikiem specjalizującym się w prawie cywilnym, a w tym przypadku w umowach przewłaszczenia na zabezpieczenie. Pamiętajmy, że doświadczony pełnomocnik w prawidłowy sposób zabezpieczy nasze interesy.

MASZ PROBLEM PRAWNY? SKONSULTUJ GO Z NAMI!
ZADZWOŃ – POMOŻEMY

668 163 060