logo
logo

Umowa Serwisowa

Adwokat

Patryk Kruczek

Zadzwoń do mnie lub napisz:

Kancelaria:

ul. Skawińska 13/50,
31-066 Kraków

Umowa serwisowa SLA

Z ang. Service Level Agreement ustala standardy obsługi serwisowej urządzeń tj. czas reakcji, czas naprawy, kary umowne za przekroczone terminy itd. Jako jedyna daje 100% gwarancję skutecznej naprawy w określonym czasie, a w przypadku przeciągającej się naprawy serwis zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia zastępczego.

kiedy upadłość firmy jest niemożliwa

Nasze usługi w zakresie obsługi umów cywilnoprawnych:

Z
Przygotowaniem projektów umów serwisowych
Z
Sporządzeniem umów serwisowych
Z
Weryfikacją umów już przygotowanych
Z
Negocjowaniem umów serwisowych
Z
Opiniowaniem umów serwisowych
Z
Doradztwem i reprezentacją przed sądami w sprawach umów serwisowych

W przedmiocie umowy należy określić

Z

SLA (czasy reakcji)

precyzujący, w jakim czasie od momentu zgłoszenia błędu dostawca zobowiązuje się go naprawić (bądź dostarczyć tymczasowe rozwiązanie zastępcze, udrażniające proces biznesowy klienta). Czasy reakcji, z reguły, przypisany jest do konkretnych rodzajów zgłoszeń (np. błąd krytyczny naprawiamy w ciągu 24h, natomiast incydent w ciągu 30 dni). Warto w umowie określić, w jaki sposób regulowany jest czasy reakcji (SLA) – w godzinach/dniach roboczych czy bezwzględnych.
Z

Sposób zgłaszania incydentów

określa, kiedy następuje powiadomienie o błędzie na potrzeby umowy o świadczenie usług (np. telefonicznie — na wskazany numer telefonu, za pomocą systemu informatycznego , którym posługuje się przez usługodawcę, pocztą elektroniczną itp.)
Z

Aktualizacja oprogramowania

warto upewnić się, że w ramach umowy serwisowej dostawca będzie bezpłatnie aktualizował dostarczone oprogramowanie, gdy na rynku pojawią się jego nowe wersje. Niestety, ze względu na specyfikę i złożoność niektórych systemów, nie zawsze jest to możliwe.
Z

Czas trwania umowy

większość umów o świadczenie usług zawieranych jest na czas określony. Możesz również ustanowić przepisy określające powody wcześniejszego rozwiązania umowy, takie jak opóźnienia w realizacji usługi, płatności itp.
Z

Kwestia poufności

strony powinny zadbać o to, aby umowa zawierała zobowiązanie do zachowania poufności w odniesieniu do wszystkich informacji, które strony chcą chronić przed wykorzystaniem lub ujawnieniem, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę handlową (pojęcie to musi być zdefiniowane w umowie). W praktyce i z punktu widzenia odbiorcy jest to najważniejsza klauzula umowy.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Aspekty prawne Twojej działalności powierz nam i uniknij kłopotów wynikających z ciągle zmieniających się przepisów prawnych. Skontaktuj się z nami!

MASZ PROBLEM PRAWNY? SKONSULTUJ GO Z NAMI!
ZADZWOŃ – POMOŻEMY

668 163 060