logo
logo

Umowa sprzedaży

Adwokat

Patryk Kruczek

Zadzwoń do mnie lub napisz:

Kancelaria:

ul. Skawińska 13/50,
31-066 Kraków
Na bieżąco redagujemy, negocjujemy oraz doradzamy podczas zawierania różnego rodzaju umów występujących w obrocie gospodarczym, w tym umów sprzedaży, a także zajmujemy się redagowaniem szczegółowych warunków rękojmi i gwarancji.

W zakresie problematyki umów sprzedaży, a także rękojmi i gwarancji, kluczowe jest odpowiednie wynegocjowanie i sformułowanie poszczególnych postanowień tak, aby uprawnienia z tych umów stanowiły ułatwienie, a nie przeszkodę w prowadzeniu działalności.

Po wyczerpaniu pozasądowych możliwości rozwiązania sporu, prowadzimy również spory sądowe związane z wykonywaniem zobowiązań z rękojmi i gwarancji, toczące się przed sądami oraz organami administracji publicznej.

kiedy upadłość firmy jest niemożliwa

W ramach naszych usług zajmujemy się:

Z
Sporządzeniem umów sprzedaży
Z
Negocjacją umów sprzedażowych podczas rozmów z kontrahentami
Z
Redagowaniem niedozwolonych klauzul w regulaminach i umowach
Z
Reprezentacją klienta przed sądami powszechnymi
Z
Roszczeniami z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży
Z
Roszczeniami z tytułu sprzedaży na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa

Umowy sprzedaży obecnie

W obecnych czasach wiele umów sprzedaży jest zawieranych przez Internet. Z racji tego, że istnieje spore ryzyko po stronie konsumenta, przysługują mu szczególne uprawnienia wynikające z rękojmi i gwarancji. Doradzamy w sytuacjach, kiedy towar jest wadliwy, gdy kupujący odmawia zapłaty, gdy towar nie jest dostarczony na miejsce lub w innych sytuacjach związanych z umową sprzedaży.

Nasza rola

Sporządzenie umowy wydaje się być proste. Niemniej jednak oprócz wymogów treściowych umowa powinna być zawarta w odpowiedniej formie. W przeciwnym wypadku możemy mieć do czynienia z nieważnością umowy, niemożnością powołania się w razie sporu na konkretne dowody, a także niewywołaniem wszystkich skutków prawnych zamierzonych przez strony umowy. Kancelaria KPR dokłada należytej staranności przy sporządzaniu umów dochowując wymogów co do ich treści i formy.

MASZ PROBLEM PRAWNY? SKONSULTUJ GO Z NAMI!
ZADZWOŃ – POMOŻEMY

668 163 060