logo
logo

Umowa zastawu

Adwokat

Patryk Kruczek

Zadzwoń do mnie lub napisz:

Kancelaria:

ul. Skawińska 13/50,
31-066 Kraków
Zastaw, tak samo jak hipoteka są ograniczonymi prawami rzeczowymi, które upoważniają wierzyciela do przeprowadzenia egzekucji z przedmiotu zastawu albo hipoteki przed wierzycielami osobistymi właściciela przedmiotu zastawu lub hipoteki.

Mogą zostać ustanowione na mieniu dłużnika, a także osoby trzeciej.

kiedy upadłość firmy jest niemożliwa

W ramach naszych usług zajmujemy się:

Z
Przygotowaniem projektów umów zastawu
Z
Sporządzaniem umów zastawu
Z
Weryfikacją umów już przygotowanych
Z
Opiniowaniem umów zastawu
Z
Wykreśleniem zastawu rejestrowego z rejestru zastawu

Umowa zastawu

Do ustanowienia zastawu potrzebna jest umowa między właścicielem a wierzycielem oraz wydanie rzeczy wierzycielowi albo osobie trzeciej, na którą strony się zgodziły. Nazywa się ona czynnością realną, czyli taką która, aby powstała nie wystarczy samo zawarcie umowy. Należy pamiętać i w szczególności zwrócić uwagę na to, że zastaw wygasa w każdym przypadku, gdy przedmiot zastawu zostanie zwrócony zastawcy. Skutek taki nastąpi, nawet jeżeli strony umówiłyby się inaczej.
Ważną informacją jest fakt, że na danej rzeczy można ustanowić więcej aniżeli tylko jeden zastaw.
Wtedy zastaw powstały później ma pierwszeństwo przed prawem powstałym wcześniej.

Co potrzebne?

W umowie zastawu zwykłego potrzebne jest dokładne i precyzyjne opisanie przedmiotu, na którym ustanawiane jest zabezpieczenie oraz informacja o zabezpieczanej wierzytelności, jak również określenie zakresu zabezpieczenia (czy zastaw zabezpiecza spłatę całego zobowiązania, czy też jedynie jego części). W umowie zastawu mogą się również znaleźć informacje dotyczące:
Strony umowy
Formy zastawu
W umowie zastawu zwykłego potrzebne jest dokładne i precyzyjne opisanie przedmiotu, na którym ustanawiane jest zabezpieczenie oraz informacja o zabezpieczanej wierzytelności, jak również określenie zakresu zabezpieczenia (czy zastaw zabezpiecza spłatę całego zobowiązania, czy też jedynie jego części). W umowie zastawu mogą się również znaleźć informacje dotyczące:

MASZ PROBLEM PRAWNY? SKONSULTUJ GO Z NAMI!
ZADZWOŃ – POMOŻEMY

668 163 060