logo
logo

Umowa zlecenia

Adwokat

Patryk Kruczek

Zadzwoń do mnie lub napisz:

Kancelaria:

ul. Skawińska 13/50,
31-066 Kraków
kiedy upadłość firmy jest niemożliwa

W ramach naszych usług zajmujemy się:

Z
Przygotowaniem projektów umów
Z
Sporządzeniem umów zlecenia
Z
Weryfikacją umów już przygotowanych
Z
Negocjowaniem umów zlecenia
Z
Opiniowaniem umów zlecenia
Z
Doradztwem i reprezentacją przed sądami
kiedy upadłość firmy jest niemożliwa

Taka umowa powinna zawierać następujące informacje:

Z
Rodzaj umowy
Z
Datę rozpoczęcia oraz zakończenia obowiązywania umowy (umowa powinna regulować również dokładny czas trwania zlecenia wraz z podaniem dnia jego rozpoczęcia oraz zakończenia lub oznaczenie, że umowa jest na czas nieoznaczony.)
Z
Wynagrodzenie (warto pamiętać, że wynagrodzenie za godzinę wykonywania pracy nie może być niższe od obowiązującej aktualnie minimalnej stawki godzinowej)
Z
Konkretne określenie zakresu współpracy (strony powinny dokładnie opisać, na czym ma polegać świadczone zlecenie. Im dokładniej zostanie ono opisane, tym łatwiej będzie dochodzić ewentualnych roszczeń i rozstrzygać spory. W umowie powinny znaleźć się również obowiązki zleceniodawcy wobec zleceniobiorcy)
Z
Informację o korzystaniu z praw autorskich.

Jak przygotowujemy umowy o zlecenie?

Umowa zlecenie to umowa zawierana na czas określony, zawarte są w niej jasne informacje dotyczące jaki produkt lub jaka usługa ma zostać wykonana przez pracownika. Bardzo ważne jest także to, że brak tu podporządkowania pracodawcy, a zlecenioborca ma ograniczone prawa (m.in. brak urlopu czy odpraw). Musimy podpisać ją w formie papierowej, w dwóch identycznie brzmiących egzemplarzach, dla każdej ze stron.

Umowa zlecenie w Praktyce

Umowę zlecenie wyróżnia przede wszystkim duża elastyczność zarówno w zawieraniu, jak i rozwiązywaniu umowy, stanowiąc jednak zagrożenie zerwania jej z dnia na dzień dla obu stron. Zleceniobiorca nie opłaca ani nie odprowadza składek, z czym wiążą się niższe koszty pracownika dla pracodawcy, dzięki czemu zatrudniony może otrzymać wyższe wynagrodzenie netto.

MASZ PROBLEM PRAWNY? SKONSULTUJ GO Z NAMI!
ZADZWOŃ – POMOŻEMY

668 163 060