NASZĄ DOMENĄ JEST WYSOKI POZIOM ŚWIADCZONYCH USŁUG PRAWNYCH.
POMAGAMY OSOBOM FIZYCZNYM I FIRMOM NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA – OD POMYSŁU, DO JEGO REALIZACJI.

SKUPIAMY SIĘ NA OBSŁUDZE PRZEDSIĘBIORSTW I OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. POMAGAMY OBECNYM ORAZ BYŁYM WSPÓLNIKOM, A TAKŻE CZŁONKOM ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH W OCHRONIE ICH PRAW.
ROZUMIEMY BIZNES I WIEMY, ŻE PODSTAWĄ SUKCESU JEST PROFESJONALIZM NA KAŻDYM ETAPIE.

Wierzytelności

Pomoc dłużnikom oraz obsługa wierzytelności

Podejmowane przez nas działania w zakresie obsługi wierzytelności mają na celu osiągnięcie jak najlepszych efektów w możliwie jak najkrótszym czasie. Oferujemy usługi doradcze w zakresie wszelkich dostępnych procedur przed wejściem na drogę postępowania sądowego. Pomagamy dłużnikom w zakresie określania z wierzycielami warunków spłaty zadłużenia. Staramy się rozwiązywać wszelkie problemy polubownie na etapie przed sądowym.

Klienci, którzy powierzą nam obsługę wierzytelności, mogą liczyć na wsparcie na najwyższym poziomie i szybkie rozwiązanie problemów!
Odzyskaj swoje wierzytelności bez ponoszenia kosztów!

Wspieramy również osoby, które zaciągnęły zobowiązanie kredytowe w walucie obcej wykonując działalność gospodarczą co oznacza, że nie mogą one korzystać z ochrony prawnej przysługującej konsumentom.

Kancelaria K|P|R przyjmuje wierzytelności do windykacji bez żadnych opłat wstępnych i zaliczek!

Z

Windykacja powiernicza.

Z

Windykacja na zlecenie.

Z

 Windykacja polubowna na zlecenie.

Jak działamy?

'
Zapewniamy aktywną i bezpośrednią windykację należności polegającą na osobistych kontaktach z dłużnikami.

 

'
Sprawnie prowadzimy postępowania sądowe w sposób zapewniający szybkie uzyskanie tytułu wykonawczego.

 

'

Gwarantujemy pełną obsługę prawną na wszystkich etapach windykacji.

 

'
Ściśle współpracujemy z komornikami i bierzemy aktywny udział w czynnościach egzekucyjnych.

MASZ PROBLEM PRAWNY? SKONSULTUJ GO Z NAMI!

ZADZWOŃ – POMOŻEMY

Tel: 668 163 060