ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW ZAGRANICZNYCH

Od 2017 roku kompleksowo wspieramy firmy w zakresie administracji zatrudnienia pracowników zagranicznych. Relokacja zagranicznych pracowników do Polski jest podstawowym obszarem działalności naszej firmy. Obsługujemy zlecenia we wszystkich miastach w skali od pojedynczych osób do kilkuset pracowników rocznie. Osobiście koordynowaliśmy procedury w każdym Urzędzie Wojewódzkim w Polsce.

co możemy dla ciebie zrobić?

KARTA POBYTU DLA OBCOKRAJOWCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE

Pomoc prawna w uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, zezwolenia na pobyt czasowy w ramach procesu łączenia z rodziną, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

ZEZWOLENIE NA PRACĘ DLA PRACODAWCÓW POLSKICH I ZAGRANICZNYCH

Pomoc prawna w zakresie uzyskiwania pozwoleń do pracy pracowników na terenie Polski, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, test rynku pracy (informacja starosty), zezwolenie na pracę (A,B,C,D,E), zezwolenia na pracę sezonową, kwestia oddelegowań do pracy w Polsce.

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE

Doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej działalności, przygotowanie pełnej dokumentacji, rejestracja spółki w KRS, poprowadzenie czynności notarialnych.

dlaczego my

Obsługa Państwa pracowników zagranicznych wymaga od nas dobrej komunikacji oraz terminowości. Cudzoziemcy, których obsługujemy od początku procesu posiadają przypisanego opiekuna, który prowadzi ich procedury od początku do końca, co daje im poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad przebiegiem procedur.

Procesy relokacji inicjowane są drogą mailową. Wyznaczone przez Klienta osoby są kopiowane na wszystkich bądź też najważniejszych etapach uzyskiwania zezwoleń.

Jesteśmy także do Państwa dyspozycji osobiście. W każdym z miast, w których znajdują się nasze biura, możemy zorganizować spotkanie w przeciągu 24h.

Podczas całej procedury komunikacja
ma charakter ustandaryzowany

Wiadomości są tytułowane wg. ujednoliconego standardu
Komunikacja jednowątkowa
W korespondencji z pracownikami kopiowane są osoby wyznaczone przez firmę Klienta
Odpowiedź na wszelkie zapytania do 24h lub wg. wyznaczonego KPI.
Zarządzanie dokumentami
  • Zapewniamy bezpieczne przechowywanie dokumentów. Dokumenty papierowe przechowywane są w biurze głównym, gdzie wgląd do nich uzyskać mogą tylko osoby upoważnione.
  • Nasze działania oparte są na obowiązujących przepisach prawa polskiego i międzynarodowego.
  • Procedury pracowników Klienta trackowane są w systemie CRM, co umożliwia ich sprawne monitorowanie.
  • Po zakończeniu procedur dokumenty są niszczone.
  • Dokumenty zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie transportowane są wyłącznie za pośrednictwem firm kurierskich.
  • Hasła dostępowe do CRM zmieniane są co 30 dni.

Obsługa pracodawców

Z

pozyskiwanie zezwoleń na pracę oraz pozyskiwanie zezwoleń na pobyt i pracę (kart pobytu)

Z

wyrabianie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy

Z

pozyskiwanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń

Z

obsługa prawna pracodawców w zakresie zatrudnienia cudzoziemców

Z

prowadzenie szkoleń z legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce

Z

procedura odwoławcza do organów administracyjnych, wyższych instancji oraz Sądów Administracyjnych.

Obsługa cudzoziemców

Z

pozyskiwanie zezwoleń na pobyt czasowy

Z

pozyskiwanie zezwoleń na pobyt w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (kompleksowa usługa zawierająca: założenie, rejestrację i doradztwo prawne)

Z

pozyskiwanie zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Z

pozyskiwanie zezwoleń na pobyt stały, uzyskiwanie obywatelstwa polskiego, wymiana kart pobytu

Z

pobyty czasowe dla członków rodzin cudzoziemca, w tym rodzin przebywających poza granicami Polski

Z

pozyskiwanie zezwoleń na pracę oraz pozyskiwanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy

Z

pozyskiwanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń

Z

rejestracja obywatela Unii Europejskiej

Z

procedura odwoławcza do organów administracyjnych, wyższych instancji oraz Sądów Administracyjnych, a także występowanie o odszkodowanie do sądów

Zapraszamy do kontaktu!