Czynności dokonane przez wadliwie umocowany organ spółki

Wszystkie kategorie

Rozumiemy realia prowadzenia działalności naszych Klientów. Nie boimy się wymagających projektów!

Dzięki zmianom w prawie, które weszły w życie 1 marca 2019 roku, przedsiębiorcy mają możliwość potwierdzenia czynności dokonanej przez wadliwie umocowany organ spółki. Ponadto, jeżeli czynności dokonane przed tą datą nie były one przedmiotem postępowań sądowych, również są one objęte tym prawem. Do tej pory kodeks cywilny nie przewidywał takich możliwości.

Wszystko za sprawą Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, która wprowadziła do Kodeksu Cywilnego możliwość potwierdzenia przez osobę prawną umów, zawartych przez wadliwie umocowany organ spółki. Rzutowało to na stosunkach między przedsiębiorcami. Zdarzało się bowiem, że dochodziło do sytuacji, w której umowa spółki nie wyłączała w jasny sposób konieczności odnawiania mandatów przez członków organów. Wówczas mogli oni podejmować działania, które w dłuższej perspektywie prawnej, okazywały się bezprawne.

Wyżej wspomniane regulacje zapobiegają takim sytuacjom. Dzięki tym zapisom spółka ma możliwość potwierdzenia umowy zawartej przez wadliwie obsadzony organ. Taka umowa może zostać uznana za nieważną, tylko jeśli nie zostanie potwierdzona w odpowiednim terminie przez drugą stronę. W przypadku niepotwierdzenia takiej umowy, niedoszły kontrahent ma prawo do roszczeń odszkodowawczych przeciwko osobie, która działa bez umocowania lub przekroczyła zakres swoich uprawnień. Ustawa przewiduje także sytuacje, w której doszłoby do sfałszowania dokumentacji. W taki przypadku odszkodowanie również będzie należne od osoby za to odpowiedzialnej.

Oprócz umów zmiany dotyczą także czynności jednostronnych wykonanych przez wadliwie umocowany organ. W przypadku, gdy podmiot nie wyrazi zgody na działanie w ustalonych okolicznościach, czynność ta może być uznana za bezwzględnie nieważną. Powyższe zmiany jednoznacznie można określić, jako krok w dobrą stronę – zwłaszcza z perspektywy bezpieczeństwa obrotu.

Również ciekawe