Kary umowne przy kredytach

Wszystkie kategorie

Rozumiemy realia prowadzenia działalności naszych Klientów. Nie boimy się wymagających projektów!

Kary umowne przy kredytach

W tym artykule opiszę niedozwolony prawem mechanizm naliczania kar pieniężnych stosowanych przez niektóre banki w stosunku do swoich Klientów – kredytobiorców.

Kara umowna w umowie kredytu może przybrać formę np. “kaucji” – określana w umowie jako „zabezpieczenie środków pieniężnych na zabezpieczenie wierzytelności”. Jest to kwota jaką bank pobiera od kredytobiorcy w momencie udzielenia linii a zwracana po okresie
np. 1 roku o ile Klient spełniał wszystkie warunki umowne, min. określony na początku obrót na rachunku.

Ciekawostka:

  1. Jeśli ktoś spełnił jednak warunki to kaucja jest mu zwracana w taki sposób, że obniżane jest saldo zadłużenia a nie w postaci przelewu środków na rachunek.
  2. Niektóre banki pobierały 100% wartości kaucji. Czasami jeśli np. była pobrana kwota 15 tys. zł a Klient nie miał obrotu na rachunku tylko przez miesiąc w pierwszym roku kredytowym to część tej kaucji jest zwracana.

Zatrzymanie kaucji to nie jedyne obciążenia finansowe ze strony banku jakie może odczuć kredytobiorca. Brak np. odpowiedniego obrotu w danym miesiącu skutkować może skutkować naliczeniem kolejnej opłaty w postaci monitu . Jeśli sytuacja będzie się powtarzać co miesiąc to bank co miesiąc będzie doliczał 200zł do raty i pobierze je z konta o ile takie środki się na nim znajdują.

Dlaczego i jakie środki możemy odzyskać?

W kwestii argumentacji to sprowadza się ona do jednego prostego zdania -> Nie można nakładać kar pieniężnych przy świadczeniu pieniężnym a takim jest niewątpliwie sam kredyt.

W związku z powyższym wartość jaką możemy dochodzić to całość potrąconej kaucji(nie ważne czy potrącenie było częściowe czy całkowite) oraz sumę wszystkich monitów po 200zł każdy jakie były naliczone w związku z nie wywiązaniem się z umowy.

Nie ma tu znaczenia fakt, że przecież przedsiębiorcy (Klient i bank) tak się umówili na początku, że za brak realizacji poszczególnych zapisów ustalają kary. Pamiętajmy, iż pierwszeństwo co do realizacji każdej umowy mają przepisy ogólne a nie ustalenia między stronami. Zasada swobody umów musi uwzględniać ograniczenia jakie stawia ustawodawca, dzięki czemu w obrocie funkcjonuje porządek prawny a nie bezprawne działania prawne wykorzystujące np. ciężką sytuację materialną kredytobiorcy będący w tym przypadku w słabszej pozycji jako strona umowy.

Pamiętajmy, że i w tym przypadku wiąże nas 3-letni bieg przedawnienia. W związku z tym potrąconą kaucję możemy dochodzić do 3 lat od dnia jej wymagalności, np. umowa z 16.10.2015 roku, kaucja winna być zwrócona 16.10.2016 roku – od tego dnia mamy 3 lata na złożenie pozwu czyli do 16.10.2019 roku.

Na koniec dodam, że postępowania tyczą się nie tylko umów kredytowych aktywnych(ciągle spłacanych) ale również tych spłaconych.

Zachęcam wszystkich do kontaktu i darmowej analizy każdej umowy.

Konrad Radwan

Prawnik

Również ciekawe