Ubezpieczenia przy kredytach – bezpieczeństwo czy tylko wydatek?

Wszystkie kategorie

Rozumiemy realia prowadzenia działalności naszych Klientów. Nie boimy się wymagających projektów!

Ubezpieczenia przy kredytach – bezpieczeństwo czy tylko wydatek?

Dzisiaj poruszę ostatni z trzech rodzajów postępowań jakie Kancelaria KPR prowadzi przeciwko instytucjom finansowym Tym razem są to opłaty naliczane za ubezpieczenia jakie kredytobiorca jest zobowiązany zawrzeć.

Ubezpieczenie mające zapewnić świadczenie ubiezpieczeniowe na okoliczność pogorszenia sytuacji finansowej w firmie kredytobiorcy – jest to produkt ubezpieczeniowy niejako „dosprzedawany” przy kredycie firmowym. Założenia jak zawsze są jasne – Klient płaci za ubezpieczenie, którego cena jest doliczona do raty kredytu i pobierana przez bank co miesiąc, dzięki czemu przedsiębiorca jest ubezpieczony od różnych zdarzeń ubezpieczeniowych.

Praktyka jednak pokazuje, że opłaty związane z takim ubezpieczeniem są bardzo wysokie i co do zasady większość kredytobiorców wolałaby z niego zrezygnować.

Czy możemy zrezygnować z ubezpieczenia?

Co do zasady nie ma takiej możliwości. Wielu Klientów Kancelarii KPR chciało odstąpić/wypowiedzieć umowę ubezpieczenia jednak bank na to się nie zgadza pomimo zapewnień niektórych doradców banku o takiej możliwości.

Obiektywnie najbezpieczniejszym sposobem jest pozwanie banku o zwrot środków z tytułu ubezpieczenia i wystąpienie do niego z wnioskiem o zniesienie powyższych opłat z racji toczącego się postępowania w tej sprawie – Kancelaria KPR w ramach realizacji usługi nie pobiera za tę czynność dodatkowych opłat.

Nasuwa nam się oczywiście pytanie – co możemy odzyskać i dlaczego?

Kwestią otwartą pozostaje czy jeśli Klient płacił tak wysokie składki za ubezpieczenie, np. 1500zł/msc przy kredycie na 70 tys. zł to wypłata środków następowała po zaistnieniu zdarzenia objętego ubezpieczeniem i w wysokiej wartości odszkodowania. W mojej praktyce spotykałem przypadki przedsiębiorców objętych opisanym ubezpieczeniem, którzy po różnych zdarzeniach nie otrzymywali odszkodowania jednak w tej kwestii powinien się wypowiedzieć specjalista do spraw odszkodowań.

Zaznaczyć trzeba dodatkowo, że przy udzielanych kredytach przez niektóre instytucje finansowe występowały także inne ubezpieczenia tzw. „życiówki” z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK). Takie ubezpieczenia bardzo często podlegają unieważnieniu a całość środków wpłaconych przez ubezpieczonego(Klienta) na rachunek towarzystwa podlegają zwrotowi bez względu na wartość jednostek uczestnictwa. W tym przypadku bieg przedawnienia jest 10-letni, gdyż umowy podpisywane były z osobą fizyczną a nie przedsiębiorcą.

Na koniec powtórzę, że opisane postępowania tyczą się nie tylko umów kredytowych aktywnych(ciągle spłacanych) ale również tych spłaconych.

Zachęcam wszystkich do kontaktu i darmowej analizy każdej umowy.

Konrad Radwan

Prawnik

Również ciekawe