logo
logo

Polisolokaty

Adwokat

Patryk Kruczek

Zadzwoń do mnie lub napisz:

Kancelaria:

ul. Skawińska 13/50,
31-066 Kraków

Poszukujesz pomocy prawnej w zakresie obsługi prawnej deweloperów?
Skontaktuj się z nami!

Pod pojęciem polisolokat kryją się polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (inaczej nazywane ubezpieczeniami na życie z UFK). Określona część środków, które wpłacali na nie klienci, była bezpośrednio przeznaczona na ubezpieczenie, natomiast część przekazywana na rynek w celu generowania zysków. Mówiąc o polisolokatach, posługujemy się czasem przeszłym, gdyż okazało się, że to mało opłacalna inwestycja, wyjątkowo rzadko pomnażająca kapitał ich właściciela.

Pośród współpracujących z nami klientów znajduje się wiele osób, które domagają się swoich praw i roszczeń w sądzie, by odzyskać w całości środki ulokowane na polisolokatach. W Kancelarii KPR Kruczek otaczamy opieką prawną współpracujące z nami podmioty, reprezentujemy ich i podejmujemy skuteczną walkę zmierzającą do odzyskania pieniędzy z polisolokat.

W ramach polisolokat zapewniamy pomoc prawną dotyczącą:

Z
Szczegółowej analizy sprawy,
Z
Wsparcia w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji,
Z
Identyfikacji wszystkich roszczeń,
Z
Pozyskania odszkodowania analogicznego do powstałej szkody,
Z
Czynności dochodzeniowych w kwestii roszczeń na drodze przedsądowej i sądowej,
Z
Profesjonalnego pełnomocnictwa.

polisolokaty

Wysokie stawki opłat likwidacyjnych, (wynikające ze zmniejszonych świadczeń wykupu) które stosowali ubezpieczyciele na klientach, chcących wycofać się przed upłynięciem terminu polisolokat, są niedozwolone w świetle prawa. W przypadku, gdy osoby zdecydowały się na przedwczesne rozwiązanie umowy, potrącenie określonej części wpłaconych pieniędzy – jako opłaty likwidacyjnej – nie musi wiązać się z tym, że wymienione środki zostaną bezpowrotnie utracone. Świadczymy kompleksową pomoc dla naszych klientów i prowadzimy postępowania przed sądami, w celu otrzymania od ubezpieczycieli zwrotu pobranych opłat likwidacyjnych. W przypadku określonych okoliczności, z powodzeniem udaje się nam odzyskać wszystkie wpłacone na polisolokatę składki, niezależnie od aktualnej wartości rachunku.

MASZ PROBLEM PRAWNY? SKONSULTUJ GO Z NAMI!
ZADZWOŃ – POMOŻEMY

668 163 060