40 EURO i więcej… Nowa wysokość rekompensaty za windykację wierzytelności.

Wszystkie kategorie

Rozumiemy realia prowadzenia działalności naszych Klientów. Nie boimy się wymagających projektów!

40 EURO i więcej… Nowa wysokość rekompensaty za windykację wierzytelności.

Od 1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy o wysokości rekompensaty za windykację.

Fala nowelizacji i zmian w prawie obejmujących przedsiębiorców nie ominęła ustawy o transakcjach handlowych. Z początkiem roku weszły w życie przepisy zmienionej ustawy wprowadzające rozróżnienie wysokości rekompensaty za windykację w zależności od wartości zaległej należności oraz wprowadzające zakaz cesji roszczeń o rekompensatę.

40 EURO rekompensaty – czyli jak było do stycznia 2020 r.

Powszechność rekompensaty za windykację sięgnęła tak daleko, że Klienci Kancelarii we własnym zakresie kierowali do dłużników wezwania do zapłaty obejmujące dodatkowe koszty windykacji. Co do zasady za każdorazowe opóźnienie w płatności faktury, wierzycielowi należała się równowartość 40 EURO rekompensaty na koszty odzyskania kwoty wynikającej z tej faktury.

Do stycznia 2020 r. kwota rekompensaty 40 EURO przysługiwała niezależnie od zaległej kwoty.

Od stycznia 2020 r. – wyższa rekompensata

Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wprowadza rozróżnienie wysokości rekompensaty za windykację. 

Od 1 stycznia 2020 r. wysokość rekompensaty przysługującej wierzycielowi zależy od wysokości należności, która nie została opłacona w terminie. Należność rozumiana to kwota brutto (z VAT-em).

40 EURO – przy wartości należności nie przekraczącej 5.000,- zł;
70 EURO – przy wartości należności wyższej niż 5.000,- zł, ale niższej niż 50.000,- zł;
100 EURO – przy wartości należności równej lub wyższej od 50.000,-  zł.

Nowe zasady naliczania rekompensaty stosuje się do transakcji zawartych przed dniem od 1 stycznia 2020 r. Oznacza to, że istotna jest data zawarcia umowy, a nie data wystawienia faktury.

Proszę również pamiętać o wprowadzonym zakazie cesji rekompensaty za windykację. Od stycznia 2020 r. ustawa wykluczyła możliwość zbywania roszczeń o rekompensatę naliczanych na starych zasadach.

adw. Patryk Kruczek

Również ciekawe