logo
logo

Umowy

Adwokat

Patryk Kruczek

Zadzwoń do mnie lub napisz:

Kancelaria:

ul. Skawińska 13/50,
31-066 Kraków

Kancelaria KPR oferuje sporządzanie umów regulujących prawa oraz obowiązki w ramach współpracy między przedsiębiorcami.

Umowy przez nas przygotowywane stanowią właściwe zabezpieczenie dla ich stron w razie braku realizacji postanowień umownych oraz konieczności egzekwowania roszczeń.

Kancelaria posiada doświadczenie w negocjowaniu i finalizowaniu umów o realizację wspólnych przedsięwzięć (infrastrukturalnych, finansowych) oraz umów o współpracy gospodarczej. Członkowie zespołu kancelarii doradzali w tworzeniu i implementacji kontraktów pomiędzy dostawcami paliw energetycznych dla spółek energetycznych.

Posiadamy bogate doświadczenie w tworzeniu międzynarodowych kontraktów z podmiotami zagranicznymi tak wewnątrz Unii Europejskiej jak i z kontrahentami spoza UE.

Swoją ofertę kierujemy zarówno do najmniejszych podmiotów działających na rynku jak i dużych podmiotów krajowych i zagranicznych.

Prawnicy Kancelarii prowadzą szkolenia z zakresu prawa umów jak i zabezpieczenia obrotu gospodarczego.

Typy sporządzanych umów

Kancelaria KPR specjalizuje się w analizowaniu, opiniowaniu i doradztwie z zakresu zawierania umów:

umowa sprzedaży (rękojmia, gwarancja)
umowa serwisowa
umowa franczyzny (franchising)
umowa przedstawicielska
umowa dealerska, umowa prowizyjna
umowa agencyjna
umowa zlecenia
umowa najmu i dzierżawy
umowa leasingu
umowa zastawu
umowa depozytu
przewłaszczenie na zabezpieczenie
akredytywa dokumentowa
umowa o roboty budowalne
umowa w handlu międzynarodowym
międzynarodowe kontrakty handlowe
umowa na prawach obcych
regulaminy, owu, wzorce umowne, umowy ramowe
prawo pierwokupu, prawo odkupu

Umowa o roboty budowlane

Kancelaria KPR współpracuje z wieloma firmami z branży budowlanej. W ramach świadczonych usług prawnych sporządza umowy o roboty budowlane celem skutecznej realizacji inwestycji i dochodzenia należnego wynagrodzenia. Nasza Kancelaria nie tylko sporządza kompleksowe umowy (również w ramach podwykonawstwa), ale także analizuje proponowane Klientom treści umów, negocjując ich korzystne zapisy.

Mając na uwadze pomyślność procesu inwestycyjnego Kancelaria dokłada należytej staranności przy określaniu elementów przedmiotowo istotnych umowy o roboty budowlane w oparciu o przepisy Prawa budowlanego. Kancelaria KPR ma również doświadczenie w zakresie realizacji uprawnień Inwestora (celem zmobilizowania wykonawcy do prawidłowego i terminowego wykonywania przedmiotowej umowy).

Sporządzamy, opiniujemy i doradzamy

Nasza Kancelaria zajmuje się nie tylko sporządzaniem umów dopasowanych do Państwa potrzeb oraz zabezpieczających Państwa interesy, ale również opiniowaniem umów pod kątem niekorzystnych zapisów umownych, a także doradztwem odpowiedniej formy i rodzaju umowy w konkretnym stanie faktycznym.

Dlaczego warto Nam zlecić sporządzenie umowy

Sporządzenie umowy wydaje się być proste. Niemniej jednak oprócz wymogów treściowych umowa powinna być zawarta w odpowiedniej formie. W przeciwnym wypadku możemy mieć do czynienia z nieważnością umowy, niemożnością powołania się w razie sporu na konkretne dowody, a także niewywołaniem wszystkich skutków prawnych zamierzonych przez strony umowy. Kancelaria KPR dokłada należytej staranności przy sporządzaniu umów dochowując wymogów co do ich treści i formy.

MASZ PROBLEM PRAWNY? SKONSULTUJ GO Z NAMI!
ZADZWOŃ – POMOŻEMY

668 163 060