NASZĄ DOMENĄ JEST WYSOKI POZIOM ŚWIADCZONYCH USŁUG PRAWNYCH.
POMAGAMY OSOBOM FIZYCZNYM I FIRMOM NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA – OD POMYSŁU, DO JEGO REALIZACJI.

SKUPIAMY SIĘ NA OBSŁUDZE PRZEDSIĘBIORSTW I OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. POMAGAMY OBECNYM ORAZ BYŁYM WSPÓLNIKOM, A TAKŻE CZŁONKOM ZARZĄDU I RAD NADZORCZYCH W OCHRONIE ICH PRAW.
ROZUMIEMY BIZNES I WIEMY, ŻE PODSTAWĄ SUKCESU JEST PROFESJONALIZM NA KAŻDYM ETAPIE.

Umowy

Kancelaria KPR oferuje sporządzanie umów regulujących prawa oraz obowiązki w ramach  współpracy między przedsiębiorcami. Umowy przez nas przygotowywane stanowią właściwe zabezpieczenie dla ich stron w razie braku realizacji postanowień umownych oraz konieczności egzekwowania roszczeń.

Kancelaria posiada doświadczenie w negocjowaniu i finalizowaniu umów o realizację wspólnych przedsięwzięć (infrastrukturalnych, finansowych) oraz umów o współpracy gospodarczej. Członkowie zespołu kancelarii doradzali w tworzeniu i implementacji kontraktów pomiędzy dostawcami paliw energetycznych dla spółek energetycznych.

Posiadamy bogate doświadczenie w tworzeniu międzynarodowych kontraktów z podmiotami zagranicznymi tak wewnątrz Unii Europejskiej jak i z kontrahentami spoza UE.

Swoją ofertę kierujemy zarówno do najmniejszych podmiotów działających na rynku jak i dużych podmiotów krajowych i zagranicznych.

Prawnicy Kancelarii prowadzą szkolenia z zakresu prawa umów jak i zabezpieczenia obrotu gospodarczego.

Typy sporządzanych umów

Kancelaria KPR specjalizuje się w analizowaniu, opiniowaniu i doradztwie z zakresu zawierania umów:

umowa sprzedaży (rękojmia, gwarancja),

umowa serwisowa,

umowa franczyzny (franchising),

umowa przedstawicielska,

umowa dealerska, umowa prowizyjna,

umowa agencyjna,

umowa zlecenia,

umowa najmu i dzierżawy,

umowa leasingu,

umowa zastawu,

umowa depozytu,

przewłaszczenie na zabezpieczenie,

akredytywa dokumentowa,

umowa o roboty budowalne,

umowa w handlu międzynarodowym,

międzynarodowe kontrakty handlowe,

umowa na prawach obcych,

regulaminy, owu, wzorce umowne, umowy ramowe,

prawo pierwokupu, prawo odkupu.

Umowa o roboty budowlane

Kancelaria KPR współpracuje z wieloma firmami z branży budowlanej. W ramach świadczonych usług prawnych sporządza umowy o roboty budowlane celem skutecznej realizacji inwestycji i dochodzenia należnego wynagrodzenia. Nasza Kancelaria nie tylko sporządza kompleksowe umowy (również w ramach podwykonawstwa), ale także analizuje proponowane Klientom treści umów, negocjując ich korzystne zapisy.  

Mając na uwadze pomyślność procesu inwestycyjnego Kancelaria dokłada należytej staranności przy określaniu elementów przedmiotowo istotnych umowy o roboty budowlane w oparciu o przepisy Prawa budowlanego. Kancelaria KPR ma również doświadczenie w zakresie realizacji uprawnień Inwestora (celem zmobilizowania wykonawcy do prawidłowego i terminowego wykonywania przedmiotowej umowy).

Sporządzamy, opiniujemy i doradzamy

Nasza Kancelaria zajmuje się nie tylko sporządzaniem umów dopasowanych do Państwa potrzeb oraz zabezpieczających Państwa interesy, ale również opiniowaniem umów pod kątem niekorzystnych zapisów umownych, a także doradztwem odpowiedniej formy i rodzaju umowy w konkretnym stanie faktycznym.

Dlaczego warto Nam zlecić sporządzenie umowy ?

Sporządzenie umowy wydaje się być proste. Niemniej jednak oprócz wymogów treściowych umowa powinna być zawarta w odpowiedniej formie. W przeciwnym wypadku możemy mieć do czynienia z nieważnością umowy, niemożnością powołania się w razie sporu na konkretne dowody, a także niewywołaniem wszystkich skutków prawnych zamierzonych przez strony umowy. Kancelaria KPR dokłada należytej staranności przy sporządzaniu umów dochowując wymogów co do ich treści i formy.

MASZ PROBLEM PRAWNY? SKONSULTUJ GO Z NAMI!

ZADZWOŃ – POMOŻEMY

Tel: 668 163 060