Oświadczenie

Wszystkie kategorie

Rozumiemy realia prowadzenia działalności naszych Klientów. Nie boimy się wymagających projektów!

W związku z opublikowaniem na niniejszej stronie internetowej w zakładce: Aktualności artykułu opatrzonego datą 22 sierpnia 2019 r. pt. „Bezprawne pobieranie opłat przez Idea Money S.A. poprzez Pakiet Płynnościowy” usługa czy ułuda?” oświadczamy, iż wskazana publikacja bezprawnie narusza dobra osobiste i interesy Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie. Wyrażone w powyższym artykule opinie są opartymi na niesprawdzonych i niewiarygodnych źródłach subiektywnymi osądami, a informacje przedstawione z pominięciem zasad staranności i rzetelności, nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistym stanie faktycznym oraz niezgodne są ze stanem prawnym. Przedmiotowa publikacja odnosi się do oferowanych przez Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie usług faktoringowych związanych z działalnością Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie i pobieranych zdaniem autora w sposób nienależny oplat tytułem wynagrodzenia za Pakiet Płynnościowy.

Patryk Kruczek
Adwokat

Konrad Radwan
Prawnik

Również ciekawe