JAK ODZYSKAĆ PIENIĄDZE Z GETBACK?

Wszystkie kategorie

Rozumiemy realia prowadzenia działalności naszych Klientów. Nie boimy się wymagających projektów!

Jak odzyskać pieniądze z GetBack?

Getback to jedna z największych afer finansowych ostatnich lat. Wszystko zaczęło się w 2018 roku, kiedy to na jaw wyszło, że spółka podawała do publicznej wiadomości nieprawdziwe, istotne informacje oraz rozpowszechniania je za pośrednictwem mediów. W wyniku tej afery poszkodowanych zostało blisko 10 tysięcy osób prywatnych i ponad setka instytucji. W skali kraju straty na obligacjach GetBacku poniesione przez osoby fizyczne sięgają nawet 2,6 mld zł.

Jak odzyskać zainwestowane pieniądze?

W najlepszej sytuacji są osoby, które zainwestowały w obligacje GetBack za pomocą pośredników. Jeśli takie osoby zostały wprowadzone w błąd np. sprzedawca powiedział im, że oferta jest ważna tylko danego dnia, a nie że jest to codzienna emisja obligacji – mają prawo do ubiegania się o reklamacje. Potrzebne będą do tego oczywiście materiały – e-maile, smsy czy drukowane oferty przedstawiane przez spółkę, gdyż najprawdopodobniej sprawa będzie musiała oprzeć się o sąd. Takiego zdania jest m.in. Marek Niechciała, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli nie chcemy wychodzić z naszym pośrednikiem na ścieżkę sądową, wówczas musi nas zadowolić wyłącznie 25 proc. zainwestowanych środków, które możemy odzyskać w wyniku postępowania układowego.

Zdecydowanie w bardziej skomplikowanej sytuacji są osoby, które zakupiły obligacje GetBacku bezpośrednio. Mimo że te osoby także mogły zostać wprowadzone w błąd np. poprzez specjalną zmianę profilu konsumenckiego, nie mogą one ubiegać się o jako taką reklamację, gdyż spółka jest po prostu niewypłacalna. Te osoby najprawdopodobniej będą musiały zgodzić się na odzyskanie zaledwie ¼ zainwestowanej sumy.

Reklamacja u pośrednika

W najlepszej sytuacji są osoby, które zainwestowały w obligacje GetBack za pomocą pośrednika, który jest obecnie w dobrej sytuacji finansowej. Wówczas takie przedsiębiorstwo ma odpowiednią ilość środków finansowych, które może zwrócić obligatariuszom. Wszystko zależy od tego, jak bardzo firmie pośredniczącej zależy na swoim wizerunku na rynku. Presja społeczna może mieć czasem większe znaczenie niż regulacje prawne. W przypadku braku chęci porozumienia oszukanemu klientowi pozostaje jedynie droga sądowa. Jeśli udowodni on przed sądem, że został on wprowadzony błąd podczas oferowania obligacji GetBack, wówczas sąd powinien przychylić się do jego stanowiska i nakazać pośrednikowi całkowity zwrot zainwestowanej przez klienta sumy. Jako że zwykle klient mierzy się wówczas z dużymi przedsiębiorcami o znacznym zapleczu finansowym i prawniczym, warto wybrać pełnomocnika doświadczonego w tego typu sprawach.

Przy obecnie obowiązujących przepisach, zapewne nie doszłoby do afery GetBack. Niestety, potwierdza się tu stare przysłowie, że mądry Polak po szkodzie. Po aferze GetBack weszło w życie prawo, które wprowadza obowiązek rejestrowania emisji wszystkich obligacji. Nowością jest również Fundusz Edukacji Ekonomicznej. Najważniejszym czynnikiem, który może ochronić nas przed oszustwami, jest nasza ostrożność. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów obserwuje na bieżąco rynek w poszukiwaniu firm, które obiecują gwarantowany zysk i sprawdzają, czy dane przedsiębiorstwo nie składa obietnic bez pokrycia. UOKiK obecnie przygląda się rynkowi aparthoteli, czy condohoteli − analizuje, czy obietnice zysków są realne oraz jakie występują ryzyka związane z rozwojem tej branży.

Również ciekawe