CO TO JEST RESTRUKTURYZACJA I JAK MOŻE POMÓC TWOJEJ FIRMIE

Wszystkie kategorie

Rozumiemy realia prowadzenia działalności naszych Klientów. Nie boimy się wymagających projektów!

Zastanawiasz się, co to jest restrukturyzacja? To najszybsze rozwiązanie skutecznie blokujące egzekucje komornicze, odebranie leasingowanego pojazdu czy odblokowanie rachunku bankowego. Jakie są jej rodzaje i kto może z niej skorzystać? Przedstawiamy najważniejsze informacje.

Co to jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacja w brzmieniu ustawy z 15.05.2015 roku to typ postępowania sądowego (wydział gospodarczy) w ramach, którego dłużnik zawiera tzw. Plan układowy z wierzycielami.

W obrębie podejmowanych działań doradcy restrukturyzacyjnego i dalej nadzorcy sądowego celem postępowania jest:

 • oddłużenie przedsiębiorcy,
 • redukcja zadłużenia,
 • rozłożenie zobowiązań na dogodne raty,
 • ochrona przeciwegzekucyjna.

Jeśli więc zastanawiasz się, co to jest restrukturyzacja – najprościej mówiąc – jest to szeroko rozumiane uzdrowienie firmy.

Typy postępowania restrukturyzacyjnego

W obrocie prawnym występuje 5 typów postępowań restrukturyzacyjnych:

 • zatwierdzenie układu – najprostszy typ, gdzie dłużnik sam tworzy plan układowy z wierzycielami, a doradca restrukturyzacyjny zatwierdza go w sądzie. W tym typie brak jest redukcji zadłużenia, bardzo często nie obejmuje ono nawet wierzytelności spornych,
 • przyśpieszone postępowanie układowe – tworzenie planu układowego oraz przeprowadzenie głosowania u wierzycieli jest po stronie doradcy restrukturyzacyjnego, zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 • postępowanie układowe – podobne skutki jak w postępowaniu przyśpieszonym, jednak wierzyciel nie jest ujęty w spisie wierzytelności i może zgłosić sprzeciw
 • postępowanie sanacyjne – ten typ postępowania jest bardzo rygorystyczny, syndyk w pełni kontroluje działania firmy, występuje tu mocna ingerencja, również w umowy handlowe i prawo pracy
 • uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – ten typ postępowania działa najszybciej, skutki jego wszczęcia widoczne są niemal od razu. Dłużnik uzyskuje czteromiesięczną ochronę przeciwegzekucyjną. W swej konstrukcji i trybie postępowania jest bardzo podobne do przyśpieszonego postępowania układowego.

Nie wchodząc w szczegóły oraz różnice wynikające z tych typów, postępowanie restrukturyzacyjne można opisać w kilku krokach. Charakteryzują się one jednak tym, że mogą się przenikać, czyli np. przyśpieszone postępowanie restrukturyzacyjne układowe może przejść w zwykłe postępowanie układowe, a każde z nich może zostać zmienione w trakcie jego trwania w postępowanie upadłościowe.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – co to znaczy i na czym polega?

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne to najszybsze rozwiązanie skutecznie blokujące egzekucje komornicze, odebranie leasingowanego pojazdu czy odblokowanie rachunku bankowego. Wyróżniamy w nim następujące etapy:

W obrębie podejmowanych działań doradcy restrukturyzacyjnego i dalej nadzorcy sądowego celem postępowania jest:

 1. Podpisanie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym,
 2. Doradca zgłasza wszczęcie postępowania w MSiG,
 3. Do 2 tygodni pojawia się ogłoszenie w systemie MSiG,
 4. Od tego czasu Klient otrzymuje ustawową 4-msc ochronę przeciwegzekucyjną,
 5. W tym okresie doradca przedstawia plan układowy wierzycielom, którzy głosują nad nim i zatwierdzają,
 6. Złożenie przez doradcę pełnego planu układowego w sądzie,
 7. Zatwierdzenie układu przez sąd i wyznaczenie doradcy na nadzorcę sądowego,
 8. Realizacja planu układowego i zakończenie postępowania.

Postępowanie restrukturyzacyjne – kto może z niego skorzystać?

Postępowanie restrukturyzacyjne jest rozwiązaniem skierowanym do wszystkich działalności gospodarczych, zarówno dla tych jednoosobowych, jak i spółek. Wiele przedsiębiorców nie ma pojęcia o takiej możliwości, co sprawia, że nie wiedzą jak mogą pomóc swojej firmie. Tu z pomocą przychodzi postępowanie restrukturyzacyjne.

Pamiętaj jednak, że to narzędzie powstało z myślą o firmach które rokują na odbudowanie swojej pozycji finansowej. Jeśli więc Twoje przedsiębiorstwo nie generuje żadnych dochodów i jednocześnie, obecna sytuacja nie pozwala mu na przyszłe odbicie, to nie kwalifikuje się ono do restrukturyzacji, a do upadłości. Dlatego, zastanawiając się co to jest restrukturyzacja, należy też zadać sobie pytanie czy widzisz swoją firmę jako działającą w przyszłości.

Korzyści wynikające z postępowania restrukturyzacyjnego

Zastanawiasz się, jakie rezultaty możesz osiągnąć, decydując się na postępowanie restrukturyzacyjne? Najważniejsze korzyści to: Wyróżniamy w nim następujące etapy:

 • redukcja zadłużenia nawet do 70%,
 • odblokowanie rachunku bankowego z zajęcia,
 • wstrzymanie egzekucji,
 • wstrzymanie zwrotu leasingowanych pojazdów i maszyn,
 • rozłożenie zobowiązań na dogodnych warunkach.

Jak widzisz, proces ten może znacząco polepszyć Twoją sytuację.Podstawowe skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

Postępowanie restrukturyzacyjnie niesie za sobą również pewne zobowiązania m.in.:

 • brak możliwości zaciągania kolejnych zobowiązań w trakcie trwania postępowania, chyba że większość wierzycieli oraz nadzorca sądowy wyrażą na to zgodę,
 • wymóg trzymania się planu układowego i spłaty zgodnie z jego ustaleniami.

Często nasi Klienci zwracają się do nas z pytaniem – restrukturyzacja – co to znaczy w kontekście kredytu hipotecznego na dom/mieszkanie? Jeśli przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą posiada też kredyt hipoteczny to prawdopodobnie kredyt ten nie wejdzie do układu. Nie będzie on podlegał redukcji salda czy zmniejszeniu rat. Bank zabezpieczony rzeczowo nie będzie chciał podjąć z nami rozmów.
Zastanawiając się, co to jest restrukturyzacja, w odniesieniu do już toczących się rozmów z bankiem na temat zadłużenia, należy pamiętać, że banki w ustaleniach bezpośrednich z Klientami nie przewidują redukcji tego zadłużenia, a zazwyczaj tylko jego prolongatę, czyli przedłużenie terminu. Z tego względu nie należy mylić restrukturyzacji zadłużenia bankowego z postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Restrukturyzacja – co to oznacza dla mojego kredytu?

Praktyka pokazuje, że wWynikiem wszczęcia postępowania jest natychmiastowy kontakt ze strony banku z doradcą restrukturyzacyjnym w celu ustalenia propozycji układowych dłużnika. Każdy bank posiada departament kredytów trudnych, który monitoruje wszelkie ogłoszenia i odpowiada za jak najszybsze załatwienie sprawy. Nie oznacza to, że kredyt zostaje wypowiedziany.

Pozostając przy kredytach, należy wspomnieć, że wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego nie powoduje ujemnego scoringu w rejestrze BIK czy BIG. Dodatkowo, jeśli dłużnik zechce zaciągnąć kolejne zobowiązanie kredytowe w trakcie postępowania, to jest to możliwe, jednak wykracza to poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem i taka decyzja wymaga zgody większości wierzycieli.Zdarza się jednak, że dłużnik w pewnym momencie nie realizuje układu z wierzycielami – restrukturyzacja – co to znaczy dla dłużnika? W takiej sytuacji ma on de facto dwie opcje do wyboru. Ponownie podejmuje głosowanie o zmianie warunków realizacji układu lub przeprowadzamy upadłość.

Restrukturyzacja – co to jest? Podsumowanie

Reasumując, w odpowiedzi na pytanie główne „co to jest restrukturyzacja” możemy śmiało stwierdzić, że jest to skuteczne narzędzie pomagające w odbudowie funkcjonowania firmy. Pomaga ono w obniżeniu zadłużenia, przyznaje ochronę przeciwegzekucyjną i wprowadza szereg rozwiązań wspomagających płynne funkcjonowanie firmy. Nie jest to jednak magiczny mechanizm za sprawą, którego bezwzględnie staniesz na nogi. Aby cała operacja miała szanse powodzenia potrzebna jest też chęć i działanie po stronie dłużnika.

Wiesz już, co to restrukturyzacja, jakie niesie korzyści i dla kogo jest to dobry sposób na uratowanie firmy.
Jeśli jesteś zainteresowany takim rozwiązaniem, zapraszamy do kontaktu z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym, który przeprowadzi Cię przez cały proces. Analiza wszystkich spraw w naszej kancelarii jest darmowa. Na jej podstawie stwierdzimy, czy kwalifikujesz się do postępowania restrukturyzacyjnego, a następnie przedstawimy Ci ofertę.

Również ciekawe