ZWROT KOSZTÓW KREDYTU

Wszystkie kategorie

Rozumiemy realia prowadzenia działalności naszych Klientów. Nie boimy się wymagających projektów!

Zwrot kosztów kredytu

Spłaciłeś wcześniej kredyt? Należy ci się zwrot części kosztów!

Według wspólnej interpretacji przepisów o kredycie konsumenckim Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego bank powinien proporcjonalnie obniżyć i zwrócić wszystkie koszty takiego kredytu.

Jeśli koszty początkowe (opłaty, prowizje, koszty ubezpieczenia) związane z rocznym kredytem wyniosły 10.000 zł, a został on spłacony po 6 miesiącach, to konsument powinien otrzymać z powrotem 5.000 zł.

Wynika to z treści art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim

Koszty tylko za okres korzystania z kredytu

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego kredytodawca musi obniżyć i zwrócić wszystkie koszty takiego kredytu niezależnie od ich charakteru.
Zwrot powinien być proporcjonalny, tzn. obejmować okres od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.
Zwrot nie może zależeć od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę

Nasza Kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu kredytobiorców w sporach z bankami i instytucjami finansowymi.

Prześlij zgłoszenie z prośbą o analizę prawną i/lub ekonomiczną Twojej umowy kredytu. Nasi prawnicy specjalizujący się w problematyce sporów bankowych i prawa bankowego skontaktują się z Tobą w ciągu 48 godzin w celu wykonania bezpłatnej analizy prawnej.

Również ciekawe